SZKOŁA MŁODZIEŻOWA

GIMNAZJALISTO, ABSOLWENCIE klasy 8!!!

Stoisz przed wyborem dalszej drogi…

Zapraszamy w nasze progi!!

* Jesteśmy  SZKOŁĄ MIĘDZYNARODOWĄ

* Posiadamy EUROPEJSKĄ KARTĘ JAKOŚCI MOBILNOŚCI w programie Erasmus +

* Zapewniamy STABILNĄ PRZYSZŁOŚĆ, DOBRY START W DOROSŁOŚĆ

W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy naukę w następujących kierunkach:
  • technik hotelarstwa
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik weterynarii
  • kucharz – w Branżowej Szkole I Stopnia
  • dowolny zawód w Branżowej Szkole I Stopnia
Opis zawodów i kierunków znajdziesz w menu głównym – w zakładce – KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdziesz w zakładkach – obok