SZKOŁA MŁODZIEŻOWA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie jest szkołą środowiskową. W związku z tym w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wychodzimy naprzeciw potrzebom społecznym.

GIMNAZJALISTO!!! Stoisz przed wyborem dalszej drogi…

Zapraszamy w nasze progi!!

 

* Jesteśmy  SZKOŁĄ MIĘDZYNARODOWĄ

* Posiadamy EUROPEJSKĄ KARTĘ JAKOŚCI MOBILNOŚCI w programie Erasmus +

* Zapewniamy STABILNĄ PRZYSZŁOŚĆ, DOBRY START W DOROSŁOŚĆ

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otworzyć w Technikum oddział – technik obsługi turystycznej, by przygotować ucznia do organizowania działalności turystycznej, prowadzenia biur turystycznych, organizowania imprez i usług turystycznych, obsługi klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczania imprez i usług turystycznych. Ponadto w Technikum oferujemy możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności jako technik hotelarstwa (przygotowanie do fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych, do perfekcyjnego posługiwania się językiem obcym, organizowania pracy w zakładzie hotelarskim i gastronomicznym oraz w urzędach i instytucjach finansowych , obsługi kongresów, targów, zjazdów i innych imprez), jako technik żywienia i usług gastronomicznych (zdobywanie wiedzy, dotyczącej oceny żywności pod względem towaroznawczym, sporządzania i oceniania potraw i napojów, planowania, analizowania i modyfikowania sposobów żywienia, planowania, nadzorowania i rozliczania produkcji gastronomicznej, planowania i wykonywania usług gastronomicznych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Z kolei  w Szkole Branżowej I stopnia (dawnej zasadniczej szkole zawodowej) zapewniamy możliwość kształcenia w klasach wielozawodowych oraz w zawodzie kucharz. Stwarzamy okazję, by w naszej placówce młodzi ludzie mogli uczyć się, rozwijać pod okiem wybitnych specjalistów, którzy współpracując z naszą szkołą, Dzięki patronatowi Stowarzyszenia Kucharzy Polskich i Pomorskiej Akademii Kulinarnej, które rekomenduje naszą szkołę, jako „Kuźnię Talentów Kulinarnych”, mamy też pewność, że z naszej placówki wyjdą ludzie, którzy będą lubić swoją pracę, a także którzy będą się mogli realizować jako np. kucharze świata, przechodząc różne szczeble rozwoju i wspinając się po ścieżkach kariery.

Po szkole branżowej I stopnia można uzyskać w ciągu 2 lat tytuł technika i przygotować się do matury!

Ponadto proponujemy również naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Mogą ją podjąć absolwenci ZSZ (od 3 semestru) i osoby, które przerwały naukę w szkole średniej.

Zachęcamy każdego gimnazjalistę, aby podjął naukę w naszej szkole, w której zapewniamy rozwój zainteresowań związanych z zawodem, dobre przygotowanie się do regionalnego, krajowego, a nawet europejskiego rynku pracy.