Wizyta Studyjna Newcastle

Nowe metody nauczania z Newcastle

Wizyta studyjna:   Principles and practices for developing learning to learn across age phases

Nr referencyjny:  163

Organizator: Newcastle University, Newcastle-upon-Tyne, Wielka Brytania

Termin: 09 – 12.05.2011

W maju 2011 r. nauczyciel i szkolny koordynator projektów ZSP w Somoninie Helena Lewandowska uczestniczyła w Wizycie Studyjnej w Newcastle. Przyjechało w sumie 15 reprezentantów różnorodnych instytucji edukacyjnych w Europie, z krajów takich jak: Niemcy, Portugalia, Litwa, Dania, Turcja, Chorwacja, Gwadelupa, Włochy, Czechy, Hiszpania, Rumunia.

Tematem były zasady i praktyczne efekty metody nauczania „learning to learn” w różnych grupach wiekowych. Metoda L2L odpowiada wymaganiom współczesnych czasów i jest przykładem nauczania zorientowanego na ucznia, przy silnym zaakcentowaniu autonomii i samodzielności ucznia, uczenia się w małych grupach i wykorzystania różnych źródeł informacji. Projekt „L2L” prowadzony jest przez Uniwersytet Newcastle od kilkunastu lat, we współpracy z różnego typu szkołami dla uczniów w różnych grupach wiekowych w regionie, kraju i poza granicami UK. Ośrodek badań edukacyjnych Research Centre for Learning and Teaching (CfLaT) przy Uniwersytecie Newcastle posiada znaczny dorobek w tym zakresie, wiele opracowanych studiów przypadku i wyśmienitą kadrę szkoleniową.

Uczestnicy przedstawili swoje instytucje, systemy edukacji i potrzeby odnośnie tematyki wizyty, a gospodarze spotkania zorganizowali cykl wykładów, sesji i warsztatów na terenie Uniwersytetu, poświęconych projektowi L2L.

Były to między innymi następujące tematy:

Ø  Wprowadzenie do L2L

Ø Sieć programu Enquiry

Ø SOLES – samoorganizujące się środowiska uczących się

Ø EQUATE – andragogika i różne źródła wiedzy

Ø Małe grupy uczniów w nauczaniu

Ø  Inteligencja emocjonalna

Ø  L2L przygotowanie nauczycieli

Ø Samoocena umiejętności

Ø  L2L Kampania uczenia się.

Uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia i przeprowadzenia rozmów z kadrą edukacyjną i uczniami szkół różnego typu: szkoły katolickiej St. Thomas More, szkoły średniej Bedlington w Northumberland, szkoły podstawowej Wooler First School, szkoły średniej zawodowej Northumberland College.

W czasie wolnym zorganizowano krótkie zwiedzanie centrum i starówki Newcastle oraz spotkanie integracyjne przy kolacji.