„Twórczy nauczyciel w europejskiej szkole”

Tytuł projektu: „Twórczy nauczyciel w europejskiej szkole”

Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr projektu: POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023844

→ Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych nauczycieli, co służyć ma podniesieniu jakości pracy szkoły.

→ Projekt przewiduje 12 mobilności typu „job shadowing” – wizyty w 2 krajach partnerskich (Holandia, Malta).


Produkty końcowe:

  • scenariusze lekcji
  • lekcje otwarte/pokazowe
  • ewaluacja WDN

 

Upowszechnianie rezultatów projektu:

 

http://kartuzy.info/wiadomosc,32655,Nauczyciele-ZSP-w-Somoninie-doskonala-sie-na-arenie-miedzynarodowej.html

 

 

Europejski Dzień Języków 2017


Nauczyciele z ZSP w Somoninie dzielili się wiedzą zdobytą w Holandii [ZDJĘCIA]

Oto scenka z lekcji pokazowej – filmik nagrany przez uczestników z zaprzyjaźnionej szkoły:

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Strona Projektu na eTwinning Live:

https://twinspace.etwinning.net/52792/home

 ______________________________________________________________________________

Archiwum projektu:

 Rekrutacja – do 20.10.2016r. – termin składania dokumentów rekrutacyjnych

ZASADY REKRUTACJI
Ogólne kryteria wyboru uczestników:
– gotowość do podwyższania własnych kompetencji językowych lub w dziedzinie TIK;
– gotowość dzielenia się zdobytym doświadczeniem po powrocie (włączenie się w ewaluację WDN);
– poziom umiejętności językowych (potwierdzony certyfikatem, zaświadczeniem lub pisemnym oświadczeniem kandydata) i nauczany przedmiot: (w przypadku wyjazdu do Holandii preferowani będą nauczyciele komunikujący się w języku angielskim oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych i języków obcych; na Maltę – nauczyciele zorientowani na rozwój umiejętności komunikacji w języku angielskim);
– deklaracja uczestnictwa, w wymiarze co najmniej 90%, w przygotowaniu językowym i organizacyjnym.

 

Nauczyciele chętni do uczestnictwa w projekcie powinni złożyć w sekretariacie szkoły niezbędne dokumenty, tj.:
– kartę zgłoszenia;
– deklarację uczestnictwa w co najmniej 90% zajęć przygotowujących do wyjazdu;
– list motywacyjny;
– potwierdzenie poziomu umiejętności językowych (certyfikat, zaświadczenie lub pisemne oświadczenie kandydata).

 

Dokumenty do pobrania (obowiązkowe do rekrutacji):

Formularz zgłoszenia (karta zgłoszenia, deklaracje)

List motywacyjny