Kreatywny absolwent na rynku pracy

 

Tytuł projektu: „Kreatywny absolwent na rynku pracy”

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Nr projektu: POWERVET-2016-1- PL01-KA102-023900

 

Celem projektu jest rozwój i udoskonalenie ich kompetencji kluczowych, zawodowych, które wpłyną na lepsze dostosowanie się do rynku pracy

 

Projekt przewiduje 30 mobilności w tym dla:

  1. 26 dla uczniów Technikum z klas II i III oraz II klasy ZSZ (zawód kucharz) w ramach 4 – tygodniowych staży:

– Belgia – VI 2017 – 4 osoby

– Belgia – VII 2017 – 4 osoby

– Belgia – VIII 2017 – 4 osoby

– Malta – VII 2017 – 4 osoby

– Hiszpania – VII 2017 – 4 osoby

– Turcja – VII/VIII 2017 – 6 osób

  1. 4 uczniów ZSZ (zawód – stolarz, elektryk i mechanik pojazdów samochodowych) w ramach 4 – tygodniowych staży:

– Niemcy – VI/VII 2017 – 4 osoby

 

Upowszechnianie projektu:

Powiatowe spotkanie świąteczne 2017:

Dnia 13.12.2017 r. w godzinach od 12.00 do 15.00 odbyła się Powiatowa Wigilia, w której uczestniczyło 65 osób. Gościliśmy, m.in. Starostę Powiatu Kartuskiego – Janinę Kwiecień, Wicestarostę Powiatu Kartuskiego – Bogdana Łapę, Przewodniczącego Rady Powiatu Kartuskiego – Mieczysława Woźniaka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Mirosława Szutenberga, członków Zarządu – Janusza Bystrona, Zdzisława Sokoła, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie – Joannę Sawczyn, dyrektora Wydziału Edukacji – Jolantę Tersa, członka Komisji Edukacji, Kultury Turystyki i Sportu – Marię Wenta-Barlak. Ponadto przybyli dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego ze szkół powiatu i ośrodków szkolno-wychowawczych, przedstawiciele Związków Zawodowych, dyrektor GOK w Somoninie, przewodniczący Rady Rodziców oraz pracownicy szkoły.

Potrawy zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli zawodu wraz z kucharzami hotelu „PURO” w Gdańsku – zaserwowano niekonwencjonalne menu.

Imprezę obsługiwało 15 uczestników programu POWER „Kreatywny absolwent na rynku pracy”, którzy zaprezentowali swoje umiejętności. Trzech uczniów przyrządzało potrawy oraz 12 uczniów serwowało dania i obsługiwało gości.

 

 

Debata o regionalnym i europejskim rynku pracy:

Światowy Dzień Turystyki:

Światowy Dzień Turystyki 2017

 

 


Termin składania dokumentów rekrutacyjnych – do 5 grudnia 2016 roku

 

Chętni do uczestnictwa w projekcie powinni złożyć w sekretariacie szkoły niezbędne dokumenty, tj.:

– kartę zgłoszenia;

– deklarację uczestnictwa w co najmniej 90% zajęć przygotowujących do wyjazdu;

– formularz zgłoszeniowy,

– list motywacyjny.

Kandydat, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, zobowiązuje się do zapoznania z  Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Kreatywny absolwent na rynku pracy”, który dostępny jest w sekretariacie szkoły lub u kierownika szkolenia praktycznego.

 

Dokumenty do pobrania (obowiązkowe do rekrutacji):

formularz-zgloszeniowy-osoba-pelnoletnia

formularz-zgloszeniowy-osoba-niepelnoletnia

karta-zgloszenia-i-deklaracja-uczestnictwa

list-motywacyjny


Przygotowanie językowe i kulturowe dla uczestników projektu

 Zajęcia, w ramach przygotowania językowego i kulturowego dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w stażach, rozpoczną się w marcu 2017r., wg harmonogramu:

Kreatywny absolwent – harmonogram przygotowań

Obecność obowiązkowa.