Lokalne Spotkania Europejskie

LOKALNE SPOTKANIA EUROPEJSKIE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

Lokalne Spotkania Europejskie to kolejne duże przedsięwzięcie zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. Okazją do ich zorganizowania był Światowy Dzień Turystyki, który na stałe już wpisał się w kalendarz imprez Szkoły. Dzięki projektowi, opracowanemu przez p. dyrektor Elżbietę Świętoń, przy współpracy wicedyrektor Krystyny Czapiewskiej, Szkoła włączyła się, jako partner Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, do obchodów XIV Polskich Spotkań Europejskich.

Zorganizowane w Somoninie, 27.09.2007r. Lokalne Spotkania Europejskie miały na celu propagowanie idei integracji europejskiej oraz rozwój aktywnej współpracy społeczności lokalnej, a ich tematem przewodnim była 50 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich.

W uroczystości wzięli udział znamienici goście, m.in. senator RP prof. Edmund Wittbrodt, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, władze samorządowe, przedstawicielka Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz media. Odbył się finał ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, jej strukturach i aktach założycielskich, pt. „50 Rocznica Traktatów Rzymskich”.

Kolejnym punktem programu był happening, który obejmował cztery trasy przejazdu uczestników. Korowód 15 wozów drabiniastych, udekorowanych flagami wszystkich 27 państw Unii Europejskiej, z młodzieżą, nauczycielami i gośćmi wyruszył na wyznaczone trasy. Grupa pierwsza udała się w stronę Urzędu Gminy w Somoninie. Tu uczniowie (klasy I Tb i I ZSZb), dyrekcja oraz goście spotkali się z radnymi, podczas sesji Rady Gminy. Następnie udali się do Szkoły Podstawowej, gdzie serdecznie przyjęci zostali przez społeczność uczniowską. Druga grupa (kl. II ZSZa i III Ta) jako cel swej wyprawy obrała somonińskie Gimnazjum. Następna (kl. II Ta, II ZSZk i III Tb) wyruszyła do Gimnazjum w Goręczynie, jeszcze inna (kl. I Ta, I ZSZa i II Tb) odwiedziła Gimnazjum w Kiełpinie. Po powrocie do ZSP w Somoninie (ok. godz. 12.00), wszyscy udali się ponownie do szkolnej świetlicy, gdzie przedstawiono inscenizację pt. „50 rocznica Traktatów Rzymskich”.

Wiele emocji wzbudził w uczestnikach Lokalnego Spotkania Europejskiego kolejny element obchodów. Każda klasa prezentowała, wylosowane wcześniej, jedno państwo europejskie. Uczniowie włożyli w przygotowania wiele starań, co było widoczne na scenie.