PREUHOTRA

Projekt Partnerski Leonardo da Vinci
2008-2010
Preparation and co-mentorship for European hospitality training – PREUHORTA
Przygotowanie i wspólny monitoring praktyk w branży hotelarskiej
nr projektu: 2008-1-BE3-LEO04-00057 10


ZSP w Somoninie brał udział w Partnerskim Projekcie Leonardo da Vinci, który skupiał europejskie szkoły średnie hotelarskie oraz inne instytucje wspomagające we wspólnej pracy nad stworzeniem przewodnika językowego i kulturowego dla uczniów podejmujących praktyki zagraniczne w krajach partnerskich oraz realizacją monitoringu uczniów na praktykach. Produkt końcowy obejmuje tygodniowy program stażu we wszystkich krajach partnerskich oraz instruktaż dla uczniów, zawierający praktyczne informacje o kraju, regionie i społeczeństwie, warunkach pracy i zakwaterowania.