Ocenianie kształtujące

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego liderem oceniania kształtującego została Pani Judyta Ducher została. Wdraża ocenianie kształtujące w swojej pracy z uczniami i pomaga nauczycielom we wdrażaniu oceniania kształtującego w ich pracy z uczniami. W tym celu bierze udział w kursie internetowym, który trwa od września 2012 r. do grudnia 2013 r. Realizuje zadania z kursu w pracy z młodzieżą klasy pierwszej Technikum  przez cały czas trwania kursu. Obserwuje troje uczniów pod kątem oceniania kształtującego i wyciąga wnioski z ich obserwacji, które zamieszcza zgodnie z harmonogramem w sprawozdaniu z modułów. Ponadto wymienia się doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu poprzez wypowiedzi na forum kursu. Organizuje także i przeprowadza spotkania nauczycieli, by wdrożyć OK w ZSP w Somoninie. Podczas spotkań przekazuje członkom zespołu treści merytoryczne z kursu oraz propozycje wprowadzania OK. do pracy z uczniami.

Dzięki uczestnictwu w wyżej opisanym kursie OK nauczycielka pozyskuje systematycznie informacje o przebiegu procesu uczenia się uczniów, modyfikuje dalsze nauczanie, daje młodzieży informację zwrotną pomagającą się uczyć. Pani Ducher po zapoznaniu się z ideą OK planuje lekcje z uwzględnieniem dotychczasowej wiedzy i umiejętności uczniów i na ich podstawie określa nowe cele nauczania i uczenia się. Jest to ważny element sprzyjający konstruktywistycznemu nauczaniu.