Kółko gastronomiczne

„Modernizacja oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych” w ZSP w Somoninie
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 KOŁKO REGIONALNO – GASTRONOMICZNE Z ELEMENTAMI ARANŻACJI STOŁU.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego udało nam się zorganizować warsztaty dla uczniów naszej szkoły. Bierze w nim udział 15 uczniów z klasy I b Technikum Hotelarstwa. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu po 10 godzin- 2 lekcje teoretyczne, a pozostałe to już praktyka. Uczniowie mogą lepiej poznać tradycje i zwyczaje żywieniowe kuchni regionalnej, a także przygotować dekorację stołu na różne okoliczności.

Młodzi są pełni zapału, nie mogą doczekać kolejnego miesiąca rozpoczęcia zajęć. „Wiem, że to, czego nauczę się na warsztatach, w przyszłości przyda mi się to w życiu. Szczególnie ciekawią mnie tajniki kuchni – mówi uczeń Technikum Hotelarstwa. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas dodatkowych zajęć dają im większe szanse na lepszy start życiowy i osiągnięcie sukcesu w fachu, który sobie obrali. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z naszej szkoły Agnieszkę Sędkowską, Joannę Drywa, Ryszarda Gucia.

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i poprawa atrakcyjności w szkołach poprzez modernizację oferty kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jej do potrzeb lokalnego regionalnego rynku pracy. Jednocześnie zwiększenie atrakcyjności oraz szans absolwentów na rynku pracy.