Klub Europejski

Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego przy ZSP w Somoninie im. Józefa Wybickiego nie jest zbyt imponująca. Postanowiliśmy skupić się na elementarnych kwestiach – dostarczaniu młodzieży informacji oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu różnego rodzaju konkursów (olimpiad). Celem tych działań jest zachęcenie uczniów do samodzielnego zainteresowania się procesami integracji europejskiej.

Zestawienie dotychczasowej działalności SKE:

 • konkursy i olimpiady przeprowadzone w szkole,
 • prace uczniów – nawiązujące do zagadnień integracji europejskiej
 • bibliografia książek i publikacji o Unii Europejskiej, dostępnych w Somoninie
 • wykaz linków do stron związanych z Unią Europejską, procesami integracji i Polski.

Program działania:

 • nawiązanie współpracy z Fundacją im. Roberta Schumanna (wydawcy „Kalendarza Europejskiego”) w celu zapewnienia pomocy organizacyjnej przy tworzeniu klubu, pomocy w przeprowadzeniu pierwszych zajęć i pozyskania materiałów informacyjnych,
 • nawiązanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi klubami europejskimi w kraju (klub europejski Ingenium)
 • szerzenie wiedzy o własnym regionie,
 • organizowanie aktualnych informacji dotyczących wiedzy o Polsce współczesnej i Unii Europejskiej,
 • współpraca z Europejskim Forum Młodzieży czyli specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.
 • organizacja Dnia Europy oraz Dnia Otwartego Szkoły,
 • założenie księgi pamiątkowej.