Inne

Działalność grantowa ZSP w Somoninie służąca pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na rozszerzenie  działalności statutowej

w roku szkolnym 2016/2017

Tytuł  projektu Program Cel Całkowita
wartość projektu (zł)
Wysokość dofinansowania ze środków zewnętrznych okres
realizacji
Old Buildings, New Technology Erasmus+, Akcja 2 Poznawanie nowych technologii, które mogą być wykorzystane w starym budownictwie celem zaoszczędzania energii 73 392,61 73 392,61 01.09.2014-31.08.2017
Zawodowcy Na Start Erasmus+, akcja 1 Rozwój zawodowy uczestników poprzez podwyższenie kompetencji i umiejętności z zakresu przygotowania i serwowania dań kuchni różnych narodów, poznawanie zasad funkcjonowania europejskiego rynku pracy 335 735,05 313 295,63 01.06.2015- 31.05.2017
Cross Currcular Aprosches To Mathematics And Sciences In Formal And Informal Contexts Erasmus+, Akcja 2 Nauczanie i uczenie się przedmiotów ścisłych w bardziej przystępny i atrakcyjny sposób 93 962,55 93 962,55 01.09.2015- 31.08.2017
Twórczy nauczyciel w europejskiej szkole PO WER Podnoszenie kompetencji zawodowych, personalnych i społecznych kadry nauczycielskiej 48 870,35 48 870,35 01.09.2016- 31.05.2018
Narodowy program rozwoju czytelnictwa Umowa 30/2016 Dofinansowanie zakupu nowości wydawnicznych celem zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów 15 008,16 12 000,00 16.08.2016-31.12.2016
Kreatywny absolwent na rynku pracy PO WER Rozwój zawodowy uczestników poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych, personalnych i społecznych 385 176,99 385 176,99 01.09.2016- 31.12.2017
Zawodowcy w europejskiej szkole Erasmus+, Akcja 1 Rozwój zawodowy uczestników poprzez podwyższenie kompetencji i umiejętności z zakresu przygotowania i serwowania kuchni różnych narodów, poznawanie zasad funkcjonowania europejskiego rynku pracy 381 878,39 380 404,40 01.09.2017- 31.12.2018
Razem 952 145,71 926 698,13