Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Pracownie komputerowe dla szkół”
oraz
„Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

* Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego

Dnia 03.07.2008r wykonana została dostawa, instalacja i integracja pracowni internetowej w tym okablowanie sieciowe i podłączone do sieci Internet zgodnie z umową nr WZP.322-AW/08F/07

Szkoła występuje na liście adresowej przedstawionej przez Ministerstwo pod numerem 864

Wartość przyznanego wsparcia ogółem (wartość brutto (zgodnie z ofertą) przekazanej pracowni komputerowej) 75 195,60zł

* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnyuch w Somoninie im. Józefa Wybickiego

Dnia 20.06.2007r wykonana została dostawa, instalacja i integracja pracowni internetowej w tym okablowanie sieciowe i podłączone do sieci Internet zgodnie z umową nr BA-WZP-AW-322-20E/60

Szkoła występuje na liście adresowej przedstawionej przez Ministerstwo pod numerem 600

Wartość przyznanego wsparcia ogółem (wartość brutto (zgodnie z ofertą) przekazanej pracowni komputerowej) 71 104,72zł

* Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego

Dnia 25.11.2005r wykonana została dostawa, instalacja i integracja pracowni internetowej w tym okablowanie sieciowe i podłączone do sieci Internet zgodnie z umową nr BA-WZP-AW-322-12D/2005

Szkoła występuje na liście adresowej przedstawionej przez Ministerstwo pod numerem 886

Wartość przyznanego wsparcia ogółem (wartość brutto (zgodnie z ofertą) przekazanej pracowni komputerowej) 71 883,80zł

* Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego

Dnia 12.08.2006r wykonana została dostawa, instalacja i integracja pracowni internetowej w tym okablowanie sieciowe i podłączone do sieci Internet zgodnie z umową nr BA-WZP-AW-322-22C/2005

Szkoła występuje na liście adresowej przedstawionej przez Ministerstwo pod numerem 666

Wartość przyznanego wsparcia ogółem (wartość brutto (zgodnie z ofertą) przekazanej pracowni komputerowej) 14 553,16zł

 

Jaką rolę pełnią „pracownie komputerowe dla szkół” oraz „internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?

-komputery w pracowniach lekcyjnych posiadają oprogramowania edukacyjne, przystosowane do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, ekonomicznych, przedmiotów zawodowych, nauki języków obcych, a także technologii informacyjnej;
-sale wyposażone są w projektory multimedialne, laptopy, skanery, drukarki, serwery, komputery uczniowskie oraz komputery nauczycielskie, pakiety biurowe, nośniki;
-centra multimedialne umożliwiają uczniom dostęp do internetu, korespondencji elektronicznej, sporządzania prezentacji multimedialnych, zdobywania wiedzy oraz korzystania z urządzeń multimedialnych;