2018-2019: Partnerstwo w kształceniu zawodowym

    Projekt „Partnerstwo w kształceniu zawodowym” realizowany przez ZSP w Somoninie w ramach Programu Erasmus+ nr projektu: 2018-1-PL01-KA116-047932   Termin realizacji: 01.06.2018 – 31.12.2019 Wartość projektu: 148561,00 euro Cel projektu: Wzrost jakości kształcenia w oparciu o współpracę międzynarodową – realizacja Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia ZSP w Somoninie. Projekt obejmuje: 38 mobilności uczniów (klasy II i … Czytaj dalej 2018-2019: Partnerstwo w kształceniu zawodowym