Projekty

 

Nasza szkoła od wielu lat realizuje projekty różnego typu i w różnym zakresie.

1. SOCRATES COMENIUS

Temat: „Tradycje i gastronomia regionalna w Europie”

Czas trwania projektu: I rok – 2004/2005   II rok – 2005/2006   III rok – 2006/2007

2. LEONARDO DA VINCI

PROJEKT 1

Temat: „Tradycje gastronomiczne w hotelarstwie podstawą rozwoju europejskiego rynku turystycznego”

2006/2007 – Staże dla 12 uczniów w Belgii i Turcji.

PROJEKT 2

Temat: „Przedsiębiorczy absolwent w mini firmie turystycznej”

czerwiec, lipiec, sierpień 2008 – Staże dla 26 osób w Austrii, Włoszech i Turcji.

PROJEKT 3

Temat: „Wymiana doświadczeń w branży gastronomicznej celem zwiększenia oferty edukacyjnej szkoły”

PROJEKT 4

Temat: „Doradztwo zawodowe w przygotowaniu absolwenta przedsiebiorczego”

Od 1 sierpnia 2008r. do 1 czerwca 2009r. i a wartość dofinansowania wynosi 25 000 euro.

Szkoła jest również partnerem realizacji projektów innych krajów.

LEONARDO DA VINCI

Temat: „The Application of Marketing and Public Relations in Tourism Industry”

czerwiec – wrzesień 2007 – Staż dla 35 studentów Uniwersytetu Gazi z Ankary.

ERASMUS COMENIUS

Temat: „The Process Of Information Systems Used In Hotels”

18-22.02.2008r. – Wizyta pracowników naukowych z wydziału Turystyki i Handlu Uniwersytetu Gazi w Ankarze.