Plan pracy Szkoły

Plan pracy PZS im. Józefa Wybickiego w Somoninie

w roku szkolnym 2022/2023

_________________________________________________________________________

WYKAZ WYCHOWAWCÓW / WYCHOWAWCÓW WSPOMAGAJĄCYCH 2022/2023

I Ta – Agnieszka Bielawa

I Tb – Joanna Skrzypkowska

II Ta – Alicja Drzewiecka

II Tb – Aneta Szeląg

III Ta – Agnieszka Grzegorzewska

III Tb – Sabina Niklas

IV Ta – Grażyna Walkusz

IV Tb – Bernadeta Pruszak

IV Tc – Martyna Grzędzicka

IV Td – Justyna Plichta

I BSa – Magdalena Wrońska

I BSb – Monika Ostrowska

I BSc – Robert Zieliński

II BSa – Mariusz Kocur

II BSb – Wioletta Byczkowska

III BSa – Mateusz Jancen

III BSb – Karina Zielonka

_________________________________________________________________________

WYKAZ WYCHOWAWCÓW / WYCHOWAWCÓW WSPOMAGAJĄCYCH 2022/2023

Lp. Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający
1. I Ta Agnieszka Bielawa Maria Kowalska
2. I Tb Joanna Skrzypkowska Jerzy Sieciechowski
3. II Ta Alicja Drzewiecka Mariusz Lamk
4. II Tb Aneta Szeląg Katarzyna Van Duinen
6. III Ta Agnieszka Grzegorzewska Jarosław Węsierski
7. III Tb Sabina Niklas Krystyna Plata
8. IV Ta Grażyna Walkusz Katarzyna Knie
9. IV Tb Bernadeta Pruszak Beata Podsiad
10. IV Tc Martyna Grzędzicka Elżbieta Wnukowska – Machut
11. IV Td Justyna Plichta Edyta Orłowska
12. I BS a Magdalena Wrońska Tomasz Pytka
13. I BS b Monika Ostrowska Anna Warmowska
13. I BS c Robert Zieliński Sylwia Woelke
14. II BS a Mariusz Kocur Agnieszka Głodowska
15. II BS b Wioletta Byczkowska Anita Leszkowska
16. III BS a Mateusz Jancen Anna Wódkowska
17. III BS b Karina Zielonka Hanna Penkowska

Godziny dostępności nauczycieli – 2022/2023

____________________________________________________________________________

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Semestr I: 01.09.2021 – 13.01.2023 (19 tygodni)

Semestr II: 16.01.2023 – 23.06.2023 (19 tygodni)

Klasa IV T (po gimnazjum): semestr I: 01.09.2022 – 16.12.2022 (15 tygodni); semestr II: 19.12.2022 – 28.04.2023 (15 tygodni)

______________________________________________________________________________

WAŻNE TERMINY:

Przerwa świąteczna– 23.12.2023 – 31.12.2023

Ferie zimowe – 16.01.2023- 29.01.2023

Wiosenna przerwa świąteczna – 06.04.2023 – 11.04.2023

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych – 28.04.2023

Zakończenie roku szkolnego – 23.06.2023

Sesje egzaminacyjne:

– egzamin zawodowy ZIMA – 09.01.2023 – 21.01.2023

– egzamin maturalny – 04.05.2023 – 23.05.2023

– egzamin zawodowy LATO – 01.06.2023 – 18.06.2023

Praktyki zawodowe:

– IV Tc – 05.09.2022 – 30.09.2022

– IV Td–03.10.2022 – 28.10.2022

– III Ta – 17.04.2023 – 19.05.2023

– III Tb – 06.03.2023 – 31.03.2023

____________________________________________________________________________

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Lp. TECHNIKUM Branżowa Szkoła I stopnia – klasy I Branżowa Szkoła I stopnia – klasy II i III
1. 31.10.2022 poniedziałek 04.05.2023 czwartek 31.10.2022 poniedziałek
2. 10.01.2023wtorek 05.05.2023 piątek 09.01.2023 poniedziałek
3. 02.05.2023 wtorek 01.06.2023 czwartek 10.01.2023 wtorek
4. 04.05.2023 czwartek 09.06.2023 piątek 02.05.2023 wtorek
5. 05.05.2023 piątek 21.06.2023 środa 19.06.2023 poniedziałek
6. 01.06.2023 czwartek 22.06.2023 czwartek 20.06.2023 wtorek
7. 02.06.2023 piątek
8. 09.06.2023 piątek
9. 21.06.2023 środa
10. 22.06.2023 czwartek

_____________________________________________________________________________

HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW

Lp. Zagadnienia Sposób realizacji Termin
I Prezentacja szkoły, nauczycieli, wychowawców.Europejska Strategia Umiędzynarodowienia SzkołyKryteria oceniania.Procedury bezpieczeństwa, w tym COVID-19.Dziennik elektroniczny – zasady funkcjonowania.Wymagania dotyczące praktycznej nauki zawodu, wychowania fizycznego.Dokumenty szkoły (statut, regulaminy, podstawa programowa, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły),Wybór klasowych rad rodziców (zgodnie z regulaminem Rady Rodziców).Informacje nt. szkolenia zawodowego. Zebranie ogólne i spotkanie z wychowawcami- klasy pierwsze 13.09.2022r.  
II Omówienie ocen śródokresowych, frekwencji, podjęcie środków zaradczych.   Spotkania z wychowawcami. 15.11.2022r.
III Promocja szkoły.Podsumowanie wyników semestralnych oraz podjęcie środków zaradczych.Prezentacja wyników z próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i egzaminów maturalnych. Spotkania z wychowawcami. 07.02.2023r.
IV Prezentacja próbnych egzaminów zawodowychOmówienie ocen śródokresowych, frekwencji, dokonanie oceny wyników. Indywidualne spotkania z wychowawcami i nauczycielami 25.04.2023r.

* po jednym spotkaniu w semestrze ze Szkolną Radą Rodzic

______________________________________________________________________________

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa 2022/2023

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20222023


EWALUACJA WEWNĘTRZNA:

Europejska Strategia Umiędzynarodowienia ZSP w Somoninie (…) w latach 2016-2021”

KONTROLA:

Cele kontroli

Ocena zgodności realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innej działalności statutowej szkoły z przepisami prawa.

Tematyka kontroli

* Systematyczność wypełniania dokumentacji szkolnej w tym wychowawczej

* Systematyczność i różnorodność oceniania

* Przestrzeganie procedur przekazywania informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych ocenach

* Bezpieczeństwo i profilaktyka w szkole

WSPOMAGANIE:

1. Działalność Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
2. Działalność Zespołu Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej
3. Działalność Zespołu Promocji Zdrowia
4. Praca Zespołu Wychowawczego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
5. Działalność Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących
6. Działalność Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
7. Praca Zespołu Zawodowego
8. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
9. Rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli i młodzieży