Kierunki kształcenia

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ – nowość 2018/2019

Technik obsługi turystycznej organizuje, koordynuje i nadzoruje obsługi turystyczne.

Absolwent tego kierunku potrafi badać rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych, a także efektywności finansowej i społecznej firm turystycznych. Analizuje rynek turystyczny, systemy obsługi klientów, infrastrukturę turystyczną, zawiera umowy, organizuje imprezy turystyczne, prowadzi i organizuje akcje promocyjno-reklamowe oraz cały zakres prac, związanych ze sprzedażą rozliczaniem imprez turystycznych. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i organizatorami rynku usług turystycznych; uczestniczy w targach, konferencjach związanych z turystyką; rozpatruje skargi i wnioski klientów, kontrahentów oraz usuwa ich przyczyny.

Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna, ekonomia i prawo w turystyce, marketing usług turystycznych, obsługa informatyczna w turystyce, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika obsługi turystycznej, przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

           Miejsca zatrudnienia technika obsługi turystycznej:
 • biura podróży;
 • punkty informacji turystycznej, agencje turystyczne;
 • hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe;
 • jednostki obsługi ruchu turystycznego;
 • administracja rządowa i samorządowa;
 • po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych można pracować jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych;
 • biura organizatorów kongresów i konferencji;
 • prowadzenie własnego biura podróży.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza – sporządza potrawy i napoje – i organizatora usług gastronomicznych. Wykonuje zadania związane z planowaniem, organizowaniem i ocenianiem żywienia. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych, korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu – śledzi aktualne tendencje w dekoracji potraw, aranżacji stołów i sal.

Miejsca zatrudnienia technika żywienia i usług gastronomicznych:
 • zakładach żywienia zbiorowego otwartego (pensjonaty, hotele, kawiarnie bary, restauracje promy i statki);
 •  zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki szkolne, przedszkola, internaty, akademiki, sanatoria);
 •  instytucjach zajmujących się obrotem żywnością;
 •  instytucjach zajmujących się upowszechnieniem wiedzy o żywieniu;
 •  własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług gastronomicznych;
 • usługi cateringowe.
 

TECHNIK HOTELARSTWA

Uczeń technikum hotelarstwa zapozna się z zasadami funkcjonowania hoteli, pensjonatów, agencji turystycznych oraz firm cateringowych. Nauczy się, jak dobrze zaplanować i koordynować usługi hotelarskie, jak kompleksowo i profesjonalnie obsługiwać gości hotelowych oraz jak organizować usługi turystyczne. Pozna zasady obsługi recepcji i personelu hotelowego. Dowie się  jak ustalać zestaw oferowanych usług oraz jak konstruować ich ceny, by być konkurencyjnym na rynku. Pozna także zasady efektywnego promowania oferowanych usług  z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy.

  Miejsca zatrudnienia technika hotelarstwa:
 • zakłady hotelarskie,
 • ośrodki wypoczynkowe,
 • zakłady uzdrowiskowe,
 • pensjonaty,
 • zajazdy,
 • gościńce,
 • schroniska,
 • kwatery prywatne,
 • ruchoma baza : promowa, kolejowa, lotnicza, flaytelach, seatelach,
 • organach administracji samorządowej,
 • organizacjach branżowych,
 • prowadzenie samodzielnej działalności.