Szkolenie Praktyczne / Kształcenie zawodowe


Kierownik szkolenia praktycznego: Beata Kramp


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami w ZSP w Somoninie, związanymi z kształceniem zawodowym (Zakładka: Aktualności, Kategoria: Kształcenie zawodowe):

http://zspsomonino.pl/tematy/ksztalcenie-zawodowe/


Zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu: zarządzenie

______________________________________________________________________________

HARMONOGRAM KURSÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE:

HARMONOGRAM KURSÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

Adresy ośrodków dokształcania zawodowego:

KARTUZY
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Zespole Szkół Technicznych
ul. Mściwoja II 24
83-300 Kartuzy

TCZEW
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
ul. Jana III Sobieskiego 10
83-110 Tczew,
tel. 58 531 43 43

BRODNICA
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
ul. Aleja Leśna 2
87-300 Brodnica
tel./fax (056) 498 32 91

BYTÓW
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Młyńska 8
77 – 100 Bytów
tel. 59 822 30 77 / fax. 59 822 89 52

ZIELONA GÓRA
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
ul. Botaniczna 66
65-392 Zielona Góra
tel. 68  451 38 80

Adresy internatów:
TCZEW
Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
ul. Gdańska 17A
83-110 Tczew,
tel. (58) 531 47 98

Uczestnik teoretycznej nauki zawodu winien posiadać ze sobą następujące dokumenty i wyposażenie:
• dowód tożsamości, legitymację szkolną;
• przybory szkolne i podręczniki do przedmiotów zawodowych;
• skierowanie na kurs.

Uczniowie korzystający z internatu dodatkowo:

 • pościel (prześcieradło, poszewka na kołdrę i na poduszkę)
 • przybory toaletowe, kapcie, strój sportowy;
 • sztućce, kubek,
 • pieniądze na opłacenie internatu – WARUNEK ZAKWATEROWANIA
  Odpłatność za internat:
  • wyżywienie – 12,00 zł (stawka dzienna)
  • zakwaterowanie – 15,00 zł za tydzień pobytu w internacie

BRODNICA
Internat
ul. Mazurska 16
87-300 Brodnica
tel. (0-56) 498 28 02

Uczestnik może zgłosić się w internacie w dniu poprzedzającym kurs od godziny 16.00 lub o godz.8.00 w ODiDZ w dniu rozpoczęcia kursu z następującymi dokumentami:
• Skierowanie imienne do internatu
• Dowód osobisty lub legitymacja szkolna
• Pieniądze na opłacenie internatu (w roku szkolnym 2016/2017 – 340 zł: opłata za noclegi i wyżywienie – dodatkowo 20 zł kaucji, płatnej TYLKO gotówką, do zwrotu).
• Istnieje możliwość pozostawania na weekend za dodatkową opłatą 50 zł (bez wyżywienia).
nr konta do wpłat:  39 94841150 2200 0032 0326 0002
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ul. Mazurska 28, 83-300 Brodnica

ZIELONA GÓRA
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
ul. Botaniczna 74, 76 /Blok A i B/
65-392 Zielona Góra

Kierownik  internatu  068  451 38 74
Wychowawcy internatu 068 451 38 77

Uczestnik może zgłosić się w internacie w dniu poprzedzającym kurs od godziny 12.00 w dniu poprzedzającym z następującymi dokumentami:
• skierowaniem imiennym na kurs
• oświadczeniem dla rodziców
• pieniędzmi na opłacenie internatu (w roku szkolnym 2017/2018 – 100 zł: opłata za noclegi, 12 zł – stawka dzienna za wyżywienie ( w weekendy dostępne są tylko obiady za 4,50 zł) – dodatkowo 10 zł kaucji, płatnej TYLKO gotówką, do zwrotu).
• Istnieje możliwość pozostawania na weekend.


 • Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dotyczący terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 3. : styczeń – luty 2018 r. oraz czerwiec – lipiec 2018r.

http://www.oke.gda.pl/index.php/news/1731/61/Komunikat-dyrektora-Okregowej-Komisji-Egzaminacyjnej-w-Gdansku-w-sprawie-terminu-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-w-

http://www.oke.gda.pl/index.php/news/1729/61/Komunikat-dyrektora-Centralnej-Komisji-Egzaminacyjnej-z-10-sierpnia-2017-r-w-sprawie-harmonogramu-przeprowadzania-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-w-zawodzie-oraz-egzaminu-eksternistycznego-zawodowego-w-2018-rokuzawodzie-w-sesji-1-styczen-luty-2018-r

 • Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Informacje_i_komunikaty/2018/2017_09_18_informacja_egz_kwalifikacje.pdf

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20dostosowaniach%20w%20roku%20szkolnym%202017-2018.pdf


HARMONOGRAM BADAŃ OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 • przedmioty zawodowe

II Technikum:

– I tydzień grudnia 2018 – TEST i ZADANIE PRAKTYCZNE

– w czasie marzec/ kwiecień 2019 – TEST i ZADANIE PRAKTYCZNE

IV Technikum:

– listopad/grudzień 2018 – TEST I ZADANIE PRAKTYCZNE

III ZSZ (kucharz):

– listopad 2018 – TEST i ZADANIE PRAKTYCZNE

– luty 2019 – TEST i ZADANIE PRAKTYCZNE

– czerwiec 2019 – TEST i ZADANIE PRAKTYCZNE


Zachęcamy do skorzystania z internetowej publikacji, pt.:

„Kucharz Doskonały” Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych

(red. Hanna Szymanderska i Krzysztof Lendzion), wydanej przez Instytut Badań i Edukacji sp. z o.o., współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Książka zawiera 12 artykułów dotyczących: kuchni historycznej/regionalnej/tradycyjnej, opracowanie dotyczące znanych i mniej znanych roślin wykorzystywanych w kuchni oraz aspektów żywieniowych.

Publikacja jest ciekawym źródłem wiedzy zarówno dla uczniów, profesjonalistów jak i amatorów.

Książka dostępna jest pod linkiem:

Kucharz doskonały