Szkolenie Praktyczne / Kształcenie zawodowe


Kierownik szkolenia praktycznego: Beata Kramp


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami w ZSP w Somoninie, związanymi z kształceniem zawodowym (Zakładka: Aktualności, Kategoria: Kształcenie zawodowe):

http://zspsomonino.pl/tematy/ksztalcenie-zawodowe/


Zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu: zarządzenie

______________________________________________________________________________

HARMONOGRAM KURSÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE:

HARMONOGRAM KURSÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

ADRESY OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE INTERNATU


  • Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dotyczący terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 3. : styczeń – luty 2018 r. oraz czerwiec – lipiec 2018r.

http://www.oke.gda.pl/index.php/news/1731/61/Komunikat-dyrektora-Okregowej-Komisji-Egzaminacyjnej-w-Gdansku-w-sprawie-terminu-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-w-

http://www.oke.gda.pl/index.php/news/1729/61/Komunikat-dyrektora-Centralnej-Komisji-Egzaminacyjnej-z-10-sierpnia-2017-r-w-sprawie-harmonogramu-przeprowadzania-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-w-zawodzie-oraz-egzaminu-eksternistycznego-zawodowego-w-2018-rokuzawodzie-w-sesji-1-styczen-luty-2018-r

  • Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Informacje_i_komunikaty/2018/2017_09_18_informacja_egz_kwalifikacje.pdf

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20dostosowaniach%20w%20roku%20szkolnym%202017-2018.pdf


HARMONOGRAM BADAŃ OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  • przedmioty zawodowe

II Technikum:

– I tydzień grudnia 2018 – TEST i ZADANIE PRAKTYCZNE

– w czasie marzec/ kwiecień 2019 – TEST i ZADANIE PRAKTYCZNE

IV Technikum:

– listopad/grudzień 2018 – TEST I ZADANIE PRAKTYCZNE

III ZSZ (kucharz):

– listopad 2018 – TEST i ZADANIE PRAKTYCZNE

– luty 2019 – TEST i ZADANIE PRAKTYCZNE

– czerwiec 2019 – TEST i ZADANIE PRAKTYCZNE


Zachęcamy do skorzystania z internetowej publikacji, pt.:

„Kucharz Doskonały” Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych

(red. Hanna Szymanderska i Krzysztof Lendzion), wydanej przez Instytut Badań i Edukacji sp. z o.o., współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Książka zawiera 12 artykułów dotyczących: kuchni historycznej/regionalnej/tradycyjnej, opracowanie dotyczące znanych i mniej znanych roślin wykorzystywanych w kuchni oraz aspektów żywieniowych.

Publikacja jest ciekawym źródłem wiedzy zarówno dla uczniów, profesjonalistów jak i amatorów.

Książka dostępna jest pod linkiem:

Kucharz doskonały