Akredytacja Erasmus+

Akredytacja Erasmusa

w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe

2021 – 2027

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2016_08-erasmus-vet-webbanner-transparentblueZSP w Somoninie
23 września 2016r. uzyskał

 

Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2016-2020 w ramach programu Erasmus+, runda selekcyjna 2016 Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Wniosek złożony przez naszą szkołę otrzymał ocenę pozytywną i został zatwierdzony na pierwszym miejscu w kraju (spośród 31 placówek ubiegających się o ten prestiżowy dokument w danym roku).

Tym samym należymy do grona nielicznych szkół w Polsce, które posiadają akredytację Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

W związku z otrzymaną akredytacją wdrażamy Europejską Strategię Umiędzynarodowienia Szkoły.

Wyniki konkursu:

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/KA109_2016_komunikat_www.pdf

30101301