Akredytacja Erasmus+

2016_08-erasmus-vet-webbanner-transparentblue


Miło nam poinformować o ogromnym sukcesie naszej szkoły.

23 września 2016r. uzyskaliśmy

Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2016-2020 w ramach programu Erasmus+, runda selekcyjna 2016 Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Wniosek złożony przez naszą szkołę otrzymał ocenę pozytywną i został zatwierdzony na pierwszym miejscu w kraju (spośród 31 placówek ubiegających się o ten prestiżowy dokument w bieżącym roku). Tym samym należymy do 9 szkół w Polsce, które posiadają akredytację Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

W związku z otrzymaną akredytacją rozpoczynamy wdrażanie Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkoły.

 

Wyniki konkursu:

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/KA109_2016_komunikat_www.pdf

30101301

 


Europejska Strategia Umiędzynarodowienia Szkoły

Działania 2016/2017:

  • konkurs czytelniczy „Czytamy książki po angielsku” – nauczyciel realizujący: A. Ambros (cały rok szkolny)
  • lekcje dwujęzyczne (w j. polskim i j. angielskim) w ramach przedmiotów zawodowych:

* 16.11.2016r. – klasa II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych; przedmiot – sporządzania potraw i napojów; nauczyciel realizujący: Agnieszka Sędkowska

Temat: Sporządzanie deserów zimnych ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej. Dobór surowca na desery podstawowe. Wykonanie wybranych ćwiczeń i omówienie technik ich wykonania. Dokonanie oceny organoleptycznej (3godz)

Temat: Ekspedycja potraw i napojów. (1 godz.)

Zadaniem uczniów było opracowanie przepisów w języku angielskim oraz wykonanie potraw i deserów, zgodnie z recepturą; Omówienie, w języku angielskim, wykonywanych zadań.

___________________________________________

Realizacja zadań w ramach strategii

 umiędzynarodowienia szkoły

Dnia 20.12.2016 w szkole odbyły się pierwsze przygotowania potraw do Międzynarodowego Konkursu Gastronomicznego Oliviera Roellingera. Do współpracy zaangażował się prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich – Krzysztof Szulborski, pod okiem którego szkolił się uczeń klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych- Dawid Lejk przygotowując potrawy. Każdy uczestnik takiego konkursu ma za zadanie przygotować dwie potrawy z ryb i owoców morza. Pierwsze danie – główne, musi być wykonane wyłącznie ze składników podanych w regulaminie oraz dwóch dodatkowych składników. Drugie zadanie to danie, którego czas przygotowania nie może przekroczyć 30 minut. Oba dania muszą zawierać ten sam rodzaj ryb lub owoców morza, dodatkowo uczestnik ma zadanie opowiedzieć w języku angielskim o składniku głównym i uzasadnić jego wybór.

Uczniowie z innych klas mieli okazję przyglądać się tym przygotowaniom. Kolejne spotkanie odbyło się w przerwie świątecznej. Podczas niego, przy współpracy Krzysztofa Szulborskiego, opracowywano receptury oraz zasady ułożenia potraw na talerzu.