Wolontariat międzypokoleniowy

Dodano: 19-03-2023

W ramach wolontariatu międzypokoleniowego, 6 marca 2023r. wolontariuszki szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna Dłoń” uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym z seniorami. Wydarzenie odbyło się w Kartuzach (Centrum Kultury „Kaszubski Dwór”), natomiast zorganizowane zostało przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

We współpracy z Powiatowym Centrum Wolontariatu w Kartuzach, Szkolne koło Wolontariatu, pod opieką pani Sabiny Niklas, inicjuje nowe międzyinstytucjonalne programy wolontariackie, wspiera informacyjnie i promocyjnie organizatorów wolontariatu międzypokoleniowego oraz integruje środowiska, działające na rzecz propagowania wolontariatu wśród różnych pokoleń. Dzięki takiej współpracy wolontariusze promują zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, wpierają ochronę środowiska i kulturę, tańczą, śpiewają, szyją, gotują i udowadniają, że „warto pomagać”.