Udział uczniów w projekcie „Rejs do nauki” – druga edycja

Dodano: 23-03-2023

Dnia 20 marca 2023r. uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych z klas IV Tb, IV Td oraz uczniowie z klasy III BSb (oddział kucharz) PZS w Somoninie wraz z panią Alicją Drzewiecką uczestniczyli w drugiej edycji projektu „Rejs do nauki”, który jest dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Projekt ten jest realizowany przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tym razem uczniowie mieli okazję gościć w szkole i wysłuchać wykładu wygłoszonego przez dr inż. Aleksandrę Heimowską, pt. „Sposoby zagospodarowania odpadów a ochrona środowiska”.

Dzięki wykładowi uczniowie wzbogacili wiedzę na temat segregacji odpadów, składowania śmieci i ich rozkładu, czasu rozkładania śmieci, zagrożeń dla środowiska morskiego, gazu wysypiskowego, sposobów utylizacji odpadów, a także na temat pomocy naszej planecie.

Po wykładzie uczniowie rozwiązali test, podsumowujący wiedzę uzyskaną z wykładu. Wyłoniono trójkę zwycięzców, którzy otrzymali nagrody, ufundowane przez Uniwersytet Morski w Gdyni. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Piepiórka z klasy IV Td, drugie miejsce Wiktoria Wojowska z klasy IV Td, zaś trzecie miejsce Karolina Dominik z klasy IV Tb.

Każdy uczeń uczestniczący w spotkaniu otrzymał certyfikat i upominki od Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.