Konkurs z języka angielskiego Spelling Bee

Dodano: 23-03-2023

Sprawozdanie z Międzyszkolnego Konkursu na Literowanie Wyrazów w Języku Angielskim Spelling Bee 

Dnia 15 marca 2023r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs na Literowanie Wyrazów w Języku Angielskim Spelling Bee. Tym razem konkurs skierowany był do VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz I i II klas szkół ponadpodstawowych. 

Organizatorem konkursu był Powiatowy Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Somoninie. Oprócz naszej placówki, do konkursu zgłosiły się trzy szkoły podstawowe: Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie oraz Szkoła Podstawowa w Kiełpinie im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego. 

Konkurs odbywał się w dwóch etapach.

Etap szkolny, odbył się 1 marca 2023r. Wyłoniono w nim maksymalnie 5 reprezentantów poszczególnych placówek.

Do etapu międzyszkolnego w PZS w Somoninie przystąpiło 12 uczniów pod opieką nauczycieli: Pani Alicji Wiśniewskiej ze Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej, Pani Celiny Słupeckiej – Treder ze Szkoły Podstawowej w Kiełpinie oraz Pani Anity Keller – Dorawy ze Szkoły Podstawowej w Somoninie.

W pracach komisji etapu międzyszkolnego uczestniczyły trzy nauczycielki: pani Celina Słupecka- Treder, pani Sylwia Woelke oraz pani Katarzyna Włodek. 

Do II etapu przeszło sześcioro uczniów:  

  • Julia Wichert – SP w Brodnicy Górnej 
  • Agata Bieszka – SP w Kiełpinie 
  • Agata Zawadzka – SP w Kiełpinie 
  • Patrycja Kujalova – SP w Kiełpinie 
  • Dominika Kowalkowska – PZS w Somoninie 
  • Krystian Krauza – PZS w Somoninie 

W III etapie wyłoniono zwycięzców: 

I miejsce – Krystian Krauza – PZS w Somoninie 

II miejsce – Agata Zawadzka – SP w Kiełpinie 

III miejsce – Patrycja Kujalova – SP w Kiełpinie. 

Organizator Powiatowy Zespół Szkół w Somoninie dziękuje za udział wszystkim uczestnikom konkursu oraz zaangażowanym nauczycielom języka angielskiego, w tym również Pani Marzenie Cirockiej i Panu Robertowi Ulenberg. 

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy! 

Zdjęcia z etapu międzyszkolnego:

Sprawozdanie ze Szkolnego Konkursu na Literowanie Wyrazów w Języku Angielskim Spelling Bee 

Dnia 24 lutego 2023r. w Powiatowym Zespole Szkół im Józefa Wybickiego w Somoninie odbył się Szkolny Konkurs na Literowanie Wyrazów w Języku Angielskim Spelling Bee. Adresowany był on do uczniów klas III i IV naszej szkoły. Do konkursu przystąpiły 23 osoby. Literowanie słów odbywało się jawnie, przy wszystkich uczestnikach konkursu. Komisja składała się z dwóch anglistek: pani Sylwii Woelke i pani Katarzyna Włodek.

Zwycięzców wyłoniono podczas trzech rund konkursu. 

I miejsce zdobyła Wiktoria Furman z klasy IV Ta, 

II miejsce uzyskał Kacper Winczewski z klasy IV Ta, 

III miejsce należało do Wiktorii Wojowskiej z klasy IV Td. 

Komisja przyznała również wyróżnienia dla: 

Jakuba Brzeskiego z klasy IV Tb oraz 

Viktorii Klinkosz z klasy IV Tb. 

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

Zdjęcia z etapu szkolnego: