Udział uczniów w Konkursie Wiedzy o Zarządzaniu i Ekonomii – XI 2022

Dodano: 13-11-2022

Dnia 7 listopada 2022 roku w Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie odbyły się I eliminacje do Konkursu Wiedzy o Zarządzaniu i Ekonomii. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy IV Technikum żywienia i usług gastronomicznych: Aneta Brylowska, Jakub Brzeski, Jakub Ulenberg pod opieką pani Alicji Drzewieckiej.

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów szkół średnich, propagowanie zasad optymalnego gospodarowania, kreowania postaw przedsiębiorczych, a także wskazanie młodzieży możliwych kierunków rozwoju poprzez zachęcanie jej do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Konkurs został zorganizowany z inicjatywy pracowników Zakładu Zarządzania i Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Pani dr Anetty Waśniewskiej oraz dr Moniki Szydy, pod opieką Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. Joanny Kizielewicz, prof. UMG.

I eliminacje konkursu polegały na rozwiązaniu online testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań. W I edycji Konkursu Wiedzy o Zarządzaniu i Ekonomii wzięło udział 126 uczniów z 16 szkół średnich z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 41 uczniów, w tym trzech uczniów z naszej szkoły. II etap Konkursu odbędzie się 8 grudnia br. w gmachu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości.

Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w finale.