Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – X 2022r.

Dodano: 13-11-2022

Dnia 26 października 2022 r. w Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego odbył się I stopień (szkolny) Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Celem olimpiady jest realizacja idei olimpiad przedmiotowych w sferze kształcenia zawodowego, a zwłaszcza upowszechnianie wśród uczniów średnich szkół ogólnokształcących i zawodowych, kształcących się w zakresie technologii żywności – ze wskazaniem na przetwórstwo mleczarskie – szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań zawodowych, kształtowania postaw innowacyjnych i umiejętności racjonalnej organizacji pracy, podnoszenia wyników nauczania z przedmiotów zawodowych, a także pobudzenia zainteresowań i zamiłowania ucznia do zawodu, kształcenia umiejętności wiązania teorii z praktyką oraz zachęcania do czytelnictwa prasy fachowej.

Olimpiada składa się z trzech stopni. Do eliminacji szkolnych (zawody I stopnia) przystąpiło 11 uczniów z klasy IV Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Technikum hotelarskiego. Do zawodów II stopnia zakwalifikowały się cztery osoby, które uzyskały najwyższą ilość punków są to: Jakub Ulenberg, Wiktoria Bigus, Wiktoria Formela, Karolina Dominik.

Szkolnym organizatorem zawodów jest pani Alicja Drzewiecka.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w kolejnych etapach Olimpiady.