Uczniowie na stażach w Portugalii – maj 2022

Dodano: 09-05-2022

W ramach projektu projekt „Staże – kapitał na przyszłość” Erasmus + do Bragi w Portugalii wyjechało 16 uczniów ZSP – 13 z klas technikum weterynarii oraz 3 z Branżowej Szkoły I Stopnia z opiekunami Grażyną Walkusz i Anitą Leszkowską oraz Bernadetta Pruszak .

19 kwietnia 2022r. wieczorem wyruszyli z Kartuz do Berlina a następnie samolotem do Porto. Pierwszy dzień był zarezerwowany na aklimatyzację i zapoznanie z miastem i okolicami miejsca zakwaterowania.

W Portugalii uczniowie odbywają miesięczne staże zawodowe w klinikach weterynaryjnych, szpitalach, firmie budowlanej oraz restauracji.

Instytucja przyjmująca, BragaMob, zapewnia uczniom transport do i z miejsc staży. Wszyscy mieszkają w przyjemnym Hotelu Senahora-A-Branca niedaleko centrum miasta.

Braga jest bardzo klimatycznym miejscem, a instytucja przyjmująca dba również o poznanie kultury, tradycji i sztuki Portugalii poprzez organizację wycieczek do różnych pięknych miejsc w regionie.

Anita Leszkowska