Pożegnanie absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia 2020/2021

Dodano: 30-06-2021

W dniu 25 czerwca 2021r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się uroczyste pożegnanie klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia.

Pierwszy głos należał do Pani Dyrektor Elżbiety Świętoń, która pogratulowała uczniom ukończenia szkoły, zaś za trud nauczania i wychowania podziękowała nauczycielom i wychowawcom.

Następnie kilka ciepłych i wzruszających słów do absolwentów wypowiedzieli wychowawcy klas trzecich, pani Alicja Drzewiecka i pan Mariusz Kocur. Po tych przemówieniach odbyło się wręczenie świadectw oraz nagród wyróżnionym absolwentom, a także podziękowań i listów gratulacyjnych dla rodziców.

Nagrody i dyplomy za wyniki w nauce i wzorową postawę otrzymali: Wiktoria Płochocka (III BSa), Krystian Gojtowski (III BSb), Bartłomiej Ustowski (III BSb) oraz Patrycja Plitt (III BSb).

Wiktoria Płochocka oraz Bartłomiej Ustowski w imieniu absolwentów podziękowali Dyrekcji, Wychowawcom i nauczycielom za trud włożony w ich edukację, rozwój oraz przeprosili za kłopoty, które sprawiali przez te trzy lata. Miłym i szlachetnym gestem ze strony absolwentów, pełnym empatii i bezinteresownej pomocy okazała się zbiórka pieniędzy na budowę Kartuskiego Hospicjum Domowego w Kartuzach. Całkowitą sumę przekazano na ręce Pani Dyrektor.

Po uroczystości absolwenci i wychowawcy zaprosili nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców na słodki poczęstunek przy kawie.