Akredytacja dla ZSP w Somoninie na lata 2021-2027

Dodano: 07-03-2021

Miło nam poinformować, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe złożonych w ramach akcji 1. „Mobilność uczniów i kadry” programu Erasmus+ w konkursie 2020 (termin składania wniosków: 29.10.2020).

Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie (nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095285) rozpatrzony został pozytywnie i uzyskał 6 miejsce w kraju (na 563 złożone wnioski, z czego 433 zaakceptowane).