1 marca – „Zero dla Dyskryminacji”

Dodano: 01-03-2021

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami przystąpił do kampanii „Zero dla Dyskryminacji”, którą obchodzimy 1 marca, aby uświadomić i zrozumieć przyczyny dyskryminacji oraz zmobilizować swoje koleżanki i kolegów do przeciwstawienia się jej. Zapewne każdy z nas choć raz był świadkiem dyskryminacji, być może sam jej doświadczył. Niechęć, przykre słowa i gesty wynikają często z braku wiedzy. O dyskryminacji i mowie nienawiści staje się głośno, gdy w przestrzeni publicznej dochodzi do działań lub wypowiedzi obrażających lub poniżających konkretne osoby czy grupy społeczne.

Dyskryminacja może dotknąć każdego z nas, wyraża się w gorszym potraktowaniu osoby ze względu na jej cechę osobistą, czyli coś czego nie może ona łatwo zmienić.

Pamiętajmy, o wzajemnej tolerancji i poszanowaniu drugiej osoby, każde odmienne (nierówne) traktowanie jest dyskryminacją !!!

W ramach projektu uczniowie (Agata Konkol, Patrycja Głodowska, Joanna Byczkowska i Jan Leyk) przygotowali plakaty informacyjne na rzecz zwalczania tego typu uprzedzeń. Ponadto we wszystkich klasach 1 maca 2021r. podczas lekcji religii lub godziny z wychowawcą odbędą się zajęcia warsztatowe pt: „Szkoła wolna od dyskryminacji”.

Opiekunowie SU: Pani Sabina Niklas, Pani Grażyna Walkusz