Wybory Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

Dodano: 28-02-2021

W dniach 23.02. – 25.02.2021 odbyły się demokratyczne wybory (on-line) do Samorządu Uczniowskiego naszej Szkoły. Jest to dla całej społeczności uczniowskiej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, przeprowadzoną przez kandydatki w dniach od 08.02.2021-19.02.2021r. w formie plakatów z programem wyborczym oraz zdjęciem kandydatek (na szkolny Fb). Wybory były swoistą lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły – przekonali się oni, że w dorosłym życiu czeka ich wiele podobnych trudnych wyborów. Głosowanie było tajne; każdy uczeń mógł oddać jeden głos na formularzu on-line. Komisja Wyborcza w składzie: Jan Leyk i Nikola Gelińska czuwała nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem wyborów, po których zakończeniu dokonała podsumowania głosów.

Największą ilość głosów otrzymała Patrycja Głodowska z klasy 2Tb (48% głosów) i tym samym została Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Jej zastępcą została Katarzyna Roszkowska uczennica klasy 2Tb (30%). Skarbnikiem Rady Samorządu Uczniowskiego została Joanna Byczkowska uczennica klasy 2Tb (22% głosów).

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodnicząca – Patrycja Głodowska

Zastępca – Katarzyna Roszkowska

Skarbnik – Joanna Byczkowska

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz całej społeczności uczniowskiej.

Komisji Wyborczej dziękujemy za rzetelną pracę.

Opiekunowie SU: Pani Sabina Niklas, Pani Grażyna Walkusz