Ważne! – Kształcenie zawodowe

Dodano: 06-11-2020

W okresie od 9 listopada do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do pracodawców – są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Źródło: MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec