Międzynarodowy Dzień Tolerancji – 16.11.2020

Dodano: 16-11-2020

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, którego celem jest wezwanie do poszanowania zasad równości i tolerancji wobec mniejszości i grup dyskryminowanych, a także podkreślenie, jaką rolę ma tolerancja w życiu małych ludzi.

Z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami oraz całą społecznością szkolną chciałby okazać solidarność z wszystkimi, którzy na co dzień borykają się z wykluczeniem, dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Tymi, których głos wymaga wzmocnienia i tymi, którzy z determinacją walczą o swoje prawa stając się obiektem ataków werbalnych, a w ostatnim czasie również fizycznych.Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.
Pamiętajmy – TOLERANCJA TO SZACUNEK DLA WOLNOŚCI INNYCH LUDZI, ICH MYŚLI I OPINII ORAZ SPOSOBU ŻYCIA.Jesteśmy z WAMI! ❤️

Dziękujemy gorąco za prezentację o tolerancji, którą przygotowała dla swoich kolegów Kinga i Maciek z klasy ITb (zostanie ona zaprezentowana podczas lekcji religii i godziny z wychowawcą). Celem tych zajęć będzie skłonienie naszych uczniów do refleksji i przemyśleń nad postawami i zachowaniem względem drugiego człowieka oraz uświadomienie uczniom, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi. Poruszona zostanie tematyka istotnych wartości w życiu człowieka, takich jak: pomoc, empatia, zrozumienie, szacunek i akceptacja.
Sabina Niklas