Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie