Uwaga! Ważne! Nauczanie zdalne

Dodano: 23-03-2020

Uwaga uczniowie i rodzice!

Od dn. 24.03.2020r. wszelka korespondencja do uczniów, rodziców i nauczycieli będzie przekazywana przez moduł „Wiadomości” w systemie Librus Synergia.

Nauczyciele pracują z uczniami poprzez moduł „Zadania domowe” w Librus Synergia w godzinach, na których realnie powinna odbywać się dana lekcja, według obowiązującego planu lekcji.

Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, poprzez dziennik elektroniczny lub ewentualnie inną, dotychczas stosowaną, formę komunikacji.