Europejski Dzień Języków Obcych – 2020

Dodano: 07-03-2020

„Ile znasz języków obcych, tyle razy jesteś człowiekiem” J. W. Goethe

Dnia 28 lutego 2020 r. odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Każdy nauczyciel języka obcego przygotowywał inny, ciekawy program realizacji swojej lekcji. Opracował specjalny scenariusz zajęć, który realizowany był z poszczególnymi grupami (według planu lekcji).

Głównym celem Dnia Języków Obcych i realizowanych w jego ramach zajęć było doskonalenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych, bogacenie zasobu słownictwa oraz kształtowanie kompetencji społecznych, poprzez ukazanie potrzeby tolerancji, kształtowanie empatii i otwartości.

Pani Martyna Grzędzicka oparła swoje lekcje języka angielskiego na krótkometrażowej animacji, zatytułowanej IAN. Film przedstawiał prawdziwą historia chłopca chorego na dziecięce porażenie mózgowe. W trakcie zajęć, uczniowie oglądali poszczególne części filmu i wykonywali zadania, poszerzające znajomość słownictwa, związanego ze spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz powiązanego z niepełnosprawnością i wykluczeniem. Prowadzili oni dyskusje dotyczące odczuć i emocji – zarówno swoich jak i niepełnosprawnego Iana, przedstawionego w filmie.

Pani Monika Ostrowska (język angielski) przeprowadziła zajęcia, których celem było dzielenie się wiedzą, dotyczącą projektów UE, realizowanych w naszej szkole. W ich wyniku młodzież poznała miejsca staży uczniów ZSP w Somoninie, realizowanych w ramach projektów Erasmus+. Wzbogaciła też zasób słownictwa, związanego z projektami. Gośćmi lekcji byli też uczniowie klas 3 i 4 T naszej szkoły, którzy przedstawili anglojęzyczną prezentację multimedialną, dzięki której młodsi koledzy wzbogacali słownictwo, poznawali zabytki i ciekawe miejsca. Następnie uczniowie grali w „Kaboom” – wybrani uczniowie losowali fiszkę z wyrazem związanym z projektami (z naciskiem na użycie idiomów językowych), a następnie bez użycia słów odegrać musieli scenkę. Zajęcia wieńczył quiz w aplikacji Kahoot, dotyczący projektów Erasmus+ obecnie realizowanych w naszej szkole. Dzięki zajęciom, uczniowie poszerzyli swoje horyzonty, poznali nowe słownictwo, inne kraje i nasze projekty.

Z kolei lekcje z języka niemieckiego, prowadzone przez panią Marię Kowalską, w tym dniu przebiegały pod hasłem „Języki obce oknem na świat”. Miały charakter zajęć otwartych – zaproszeni byli na nie również nauczyciele. Zajęcia miały na celu doskonalenie wiedzy przez wyzwalanie w uczniach pozytywnej rywalizacji i motywowanie ich do nauki języków obcych. Uczniowie pracowali metodą stacji dydaktycznych – podzieleni na grupy, rozwiązywali zadania o ujednoliconym stopniu trudności. Zadania dotyczyły: wybranych przysłów w języku polskim i niemieckim, porządkowania nazw krajów europejskich, ich flag i stolic, haseł układanych według rodzajników, szukania podstawowych słów – dodatkowo w języku hiszpańskim, francuskim. Lekcje kończyła prezentacja multimedialna pt. „Falsche Freunde”, ukazująca, jak uniknąć pułapek językowych, mogących być źródłem nieporozumień.

Pani Katarzyna Knie zorganizowała Konkurs na Literowanie Wyrazów w Języku Angielskim, czyli „Spelling Bee”. Konkurs przeprowadzony został w klasach I, II i III Szkoły Branżowej oraz II Technikum. Uczniowie losowali wyrazy w języku polskim (z wcześniej przygotowanej listy), musieli przetłumaczyć je na język angielski, a następnie głośno przeliterować po angielsku. Zwycięzcy w poszczególnych klasach otrzymali stosowne oceny.

Europejski Dzień Języków Obcych 2020 był w naszej szkole dniem bardzo ciekawym, pełnym atrakcji. Był to czas poświęcony wytężonej pracy, związanej nie tylko z językami angielskim i niemieckim, ale również czas wymagający refleksji nad otaczającym nas światem.