Profilaktyka antyalkoholowa – 2019

Dodano: 18-12-2019

W ramach programu „ARS, czyli jak dbać o miłość” realizowanego we współpracy z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach, odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne z Panią Grażyną Richert, na temat mechanizmów, faz picia alkoholu oraz możliwości terapii w Klubie AA w Kartuzach lub Somoninie. Młodzież coraz liczniej i wcześniej sięga po alkohol i inne używki. Pogadanka z uczniami klas II i III Branżowej Szkoły I stopnia odbyła się w ramach dwóch odrębnych spotkań (25.11.2019 i 09.12.2019r.), po dwie godziny na grupę. W zajęciach profilaktycznych brali udział również nauczyciele zespołu.   

Program jest realizowany od kilku lat przez Pedagoga szkolnego, a w bieżącym roku szkolnym są nim objęte wszystkie klasy pierwsze Technikum i Szkoły Branżowej.

W drugim semestrze odbędą się kolejne zajęcia w ramach tego programu.

Anita Leszkowska– pedagog szkolny