Rekrutacja uzupełniająca uczniów do projektu Erasmus+

Dodano: 15-11-2019

ERASMUS+/ Mobilność edukacyjna

„Nowoczesny pracownik w Europie”

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA116-062863

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego ustala termin rekrutacji uzupełniającej, uczestników projektu ERASMUS+  / Mobilność edukacyjna, „Nowoczesny pracownik w Europie”:

Posiedzenie Komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej w sesji uzupełniającej odbędzie się dnia 02.12.2019r. (poniedziałek) od godz. 13:30 (rozmowa kwalifikacyjna).

Uczniowie, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne, zobowiązani są do terminowego stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną.