Rekrutacja nauczycieli na staże zagraniczne – wiosna/lato 2020r.

Dodano: 06-11-2019

Rozpoczyna się rekrutacja nauczycieli przedmiotów zawodowych na staże zagraniczne/szkolenie branżowe w ramach projektu Erasmus+ „Nowoczesny pracownik w Europie”.

Szkolenie obejmuje 40 godzin czasu pracy (5 dni roboczych + 2 dni podróży) w branży nauczanej przez kandydata.

Projekt obejmuje 8 mobilności nauczycieli kształcenia zawodowego, zatrudnionych w ZSP w Somoninie – do wybranych krajów partnerskich (Portugalia, Włochy). Terminy mobilności – wiosna/lato 2020r.

Chętni do uczestnictwa zapoznają się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie (dostępny w sekretariacie szkoły) i do 29.11.2019r. składają w sekretariacie szkoły niezbędne dokumenty:

  1. Kartę zgłoszenia (zawierającą):

– Deklaracja uczestnictwa w co najmniej 90% zajęć przygotowujących do wyjazdu

– Potwierdzenie posiadania umiejętności językowych w formie pisemnej, oświadczenie bądź zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie minimum B1

2. List motywacyjny

3. Oświadczenie RODO

Wszystkie wymagane wzory dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły.