III Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich

Dodano: 27-11-2019

26 listopada 2019r. odbył się w naszej szkole III Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich. Wydarzenie było organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Profilaktyki Zdrowia, a współfinansowane przez Powiat Kartuski. W imprezie uczestniczyło ponad 300 osób. Jej uroczystego otwarcia dokonała pani dyrektor – Elżbieta Świętoń.

W Turnieju brały udział szkoły podstawowe i średnie (w odrębnych kategoriach), łącznie 8 placówek:

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie,

– Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Kartuzach,

– Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie,

– Szkoła Podstawowa w Chmielnie,

– Szkoła Podstawowa w Kiełpinie,

– Szkoła Podstawowa w Somoninie,

– Szkoła Podstawowa w Egiertowie.

Tezy debat obejmowały tematykę więzi międzypokoleniowych. Do udziału w dyskusjach uczniowie przygotowywali się przez kilka tygodni. Ponadto, w zainteresowanych szkołach odbyły się warsztaty, dotyczące teorii debaty oksfordzkiej, prowadzone przez koordynator Turnieju i specjalistów w tej dziedzinie.

Drużyna każdej ze szkół składała się z 6 uczestników – 4 Mówców oraz Marszałka i Sekretarza. Każda grupa stanęła do dwóch debat, a o wyniku decydowały punktu zebrane z obu potyczek.

Debaty oceniało jury złożone z opiekunów drużyn, jednakże żaden nie mógł oceniać swoich podopiecznych. Nad całością czuwała Loża Ekspertów, w składzie Aleksandra Zaworska – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie oraz Dominika Czechowska – wykładowca oraz menedżer kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.  

Wyniki III Powiatowego Turnieju Debat Oksfordzkich:

  • w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Egiertowie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Somoninie,

  • w kategorii szkół średnich:

– I miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie,

– II miejsce Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

W Turnieju wyłoniono również najlepszych Mówców. Zostali nimi: Dawid Jankowski (ZST w Kartuzach), Bartosz Synakowski (ZST w Kartuzach), Igor Szymański (SP w Kiełpinie), Joanna Czapp (ZSZiO w Kartuzach), Dominika Jelińska (ZSP w Przodkowie), Nikola Gelinska (ZSP w Somoninie) oraz Nicole Myszk (SP w Chmielnie).

Dzień obfitował w dodatkowe wydarzenia. Uczestnicy Turnieju oraz goście wysłuchali dwóch wykładów: „Praca artystyczna z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku  – czy warto angażować czas i pieniądze?” – wygłoszony przez Macieja Urbana, aktora i animatora współpracującego z Kartuskim Centrum Kultury oraz wykład „Wystąpienie publiczne” – przeprowadzony przez Dominikę Czachowską, wykładowcę z Wyższej Szkoły Bankowej  w Gdańsku.

W trakcie spotkania upowszechniano też rezultaty projektu „Partnerstwo w kształceniu zawodowym”, realizowanego przez ZSP w Somoninie w ramach programu Erasmus+. Uczniowie, którzy odbyli staże zagraniczne, prezentowali swoje umiejętności obsługi gości – serwowania napojów oraz potraw. Uczestnicy stażu w Grecji przedstawili (również w formie multimedialnej) informacje o realizacji programu szkolenia, sposobie spędzania czasu wolnego oraz korzyściach wynikających z realizacji zagranicznych mobilności.

Dodatkowym elementem Turnieju był konkurs eseistyczny. Zadaniem uczestników było napisanie eseju, na temat związany z wybraną tezą debat. Wpłynęło 10 prac konkursowych. Jury przyznało dwie nagrody: Julii Okuniewskiej – I miejsce oraz Milenie Walkusz – II miejsce.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok!