Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Dodano: 04-09-2019

Na uroczystości otwarcia nowego roku szkolnego – 2 września 2019r. wszystkich zgromadzonych uczniów, grono pedagogiczne i rodziców powitała dyrektor szkoły Elżbieta Świętoń. W pierwszych słowach odniosła się również do przeżywanych w tej chwili w Polsce obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie pani Dyrektor przedstawiła wyzwania, przed jaki stoimy u progu nowego roku szkolnego, a są nimi podwójny rocznik klas pierwszych, wdrażanie kolejnej reformy oświaty i nowy kierunek, który otworzyliśmy – technikum weterynarii. Szkoła liczy aż 440 uczniów i 60 słuchaczy w LO dla Dorosłych. Do klas pierwszych po gimnazjum i szkole podstawowej przyjęliśmy 268 uczniów, którzy utworzyli 8 oddziałów. W związku z tym Dyrektor Szkoły przedstawiła również grono 13 nowych nauczycieli. Wśród językowców są to panie: Katarzyna Knie, Monika Ostrowska, Maria Kowalska i Anna Warmowska, wśród nauczycieli przedmiotów ścisłych – panie: Adriana Wenzel, Kamila Sołtysek, Elżbieta Wnukowska – Machut, od przedmiotów zawodowych pani Patrycja Śniegowska oraz od pozostałych przedmiotów nauczyciele – Agnieszka Wyciszkiewicz, Grażyna Walkusz, Marta Szadłowska, Karina Zielonka i Elżbieta Mateja. Nowymi wychowawcami klas pierwszych zostali: I Ta – Grażyna Walkusz, I Tb – Monika Dobke,  I Tc – Agnieszka Głodowska,  I Td – Maria Konkel, I BS a – Robert Zieliński, I BS b – Joanna Skrzypkowska, I BS c – Adriana Wenzel i I BS d Honorata Hufnagel. W dalszej części wystąpienia pani Dyrektor podzieliła się też dobrymi informacjami, gdyż pomimo podwójnego rocznika udało się stworzyć dobry plan pracy i nasi uczniowie, tylko w niektórych wypadkach, będą kończyć zajęcia najpóźniej o godz.15.50. Szkoła został też wyposażona w nowe miejsce na sklepik z bogatą ofertą gastronomiczną. Podsumowując swoje wystąpienie pani Dyrektor przypomniała, iż od nas wszystkich zależy atmosfera i porządek w szkole. Podkreśliła, że kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo, szacunek, współpracę, wzajemną pomoc i ochronę środowiska. Jak co roku minutą ciszy uczciliśmy też pamięć rodaków poległych w czasie II wojny światowej. Po apelu uczniowie  wraz z wychowawcami udali się na spotkania klasowe.