Zakończenie roku 2018/2019 – Pożegnanie absolwentów ZSZ

Dodano: 20-06-2019

W dniu 19 czerwca 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 oraz pożegnanie klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

            Uroczystość prowadziły uczennice klasy II BSb Patrycja Elgert, Paulina Neumiler i Zuzanna Karczewska, pod opieką p. Anny Krokockiej i p. Sabina Niklas. Pierwszy głos należał do Pani Dyrektor Elżbiety Świętoń, która pogratulowała uczniom ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a pozostałym promocji do następnej klasy. Za trud nauczania i wychowania podziękowała nauczycielom, wychowawcom i rodzicom przybyłym na uroczystość.

            Następnie kilka ciepłych i wzruszających słów do absolwentów wypowiedzieli wychowawcy klas trzecich, p. Joanna Skrzypkowska, p. Aneta Cyman i p. Aleksandra Konopka. W przemówieniu usłyszeliśmy m.in.: „(…) przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku  odkrywaniu nowych możliwości i wreszcie ku dorosłości. Powinniście wyznaczyć sobie cel, który zamierzacie osiągnąć (…)”. Następnie odbyło się wręczenie świadectw oraz nagród wyróżnionym absolwentom, a także podziękowań i listów gratulacyjnych dla rodziców.

            Z klasy III ZSZ nagrodę i dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie otrzymała: Kinga Tryba, Patrycja Studzińska i Anna Kunowska. Natomiast z klasy III ZSZ b nagrodę i dyplom za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymała: Małgorzata  Murawska i Jolanta Lis; za zaangażowanie w życie szkoły Zuzanna Puzdrowska, zaś za wysoką frekwencję Kinga Klas i Marlena Baranowska.

            Przedstawiciele absolwentów Jolanta Lis i Aleksander Bigus podziękowali Dyrekcji, Wychowawcom i nauczycielom za trud włożony w ich edukację i rozwój. Miłym i szlachetnym gestem ze strony absolwentów, pełnym empatii i bezinteresownej pomocy okazała się zbiórka pieniędzy na budowę Kartuskiego Hospicjum Domowego w Kartuzach. Całkowitą sumę przekazano na ręce Pani Dyrektor.

            Wśród zaproszonych gości był zastępca Starosty Kartuskiego, Pan Piotr Fikus, oraz Pani Marta Baczyńska, jako przedstawiciel Urzędu Gminy Somonino. Wicestarosta podziękował Dyrekcji szkoły za owocną współpracę oraz pogratulował uczniom ukończenia szkoły i życzył powodzenia w dalszej drodze zawodowej i osobistej.

            Po tej części nastąpiło pożegnanie – program artystyczny przygotowany przez uczniów klas drugich Branżowej Szkoły I Stopnia (pod nadzorem p. Anny Krokockiej oraz  p. Sabiny Niklas). Wyłoniono „Osobowość szkolną” w różnych kategoriach, przedstawiono też krótką prezentację, upamiętniającą trzy lata nauki w szkole. Wszyscy uczniowie i zaproszeni goście świetnie się bawili. Absolwenci otrzymali też od młodszych kolegów na pamiątkę okolicznościowe kubki z logo szkoły.

            W dalszej części uroczystości wyróżnieni uczniowie z pozostałych klas otrzymali nagrody, dyplomy i świadectwa od Pani Dyrektor i swoich wychowawców. Były wyróżnienia za wyniki w nauce, zachowanie i zaangażowanie w życie szkoły.

            Na koniec Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom ukończenia kolejnej klasy i życzyła bezpiecznych i udanych wakacji. Po uroczystości rodziców, nauczycieli i gości zaproszono na słodki poczęstunek przy kawie.