Czas staży zagranicznych…

Dodano: 22-05-2019

Jak co roku realizujemy staże zagraniczne.

Na przełomie marca i kwietnia 6 uczniów ZSZ i BS odbywało praktyki w Niemczech podnosząc swoje kwalifikacje w zawodach: murarz-tynkarz, stolarz, monter instalacji sanitarnych i mechanik pojazdów samochodowych.

Obecnie 4 uczniów realizuje staż w Grecji w hotelach położonych w chętnie odwiedzanym przez turystów, mieście Volos.

Natomiast druga grupa praktyki odbywa w Hotelu de la Poste w Belgii, z którym to hotelem nasza współpraca trwa już od 2006 roku.

Oczywiście planujemy już kolejne wyjazdy. Pod koniec czerwca swoje staże rozpoczną uczniowie w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii i na Malcie, a w połowie lipca wyjedzie również grupa do Turcji.

Życzymy uczniom niezapomnianych wrażeń oraz jak najwięcej nowych umiejętności i kompetencji zawodowych.