Nauczyciele na stażach zawodowych – IV/V 2019

Dodano: 29-04-2019

Czworo nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSP w Somoninie (Beata Kramp, Karina Socha, Martyna Grzędzicka oraz Remigiusz Kąkol), w ramach doskonalenia branżowych umiejętności praktycznych, odbywa staże zawodowe w hotelach i firmach w Portugalii (24.04. – 09.05.2019) i na Malcie (24.04. – 12.05.2019). Doskonalenie możliwe jest dzięki realizacji przez szkołę projektu „Partnerstwo w kształceniu zawodowym” w ramach programu Erasmus+.

Staże dla nauczycieli, realizowane przez ZSP w Somoninie od 2 lat, są wynikiem wdrażania przez szkołę Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia, a jednocześnie wpisują się w aktualne trendy i wymogi wobec nauczycieli – konieczność aktualizacji praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu zawodowego, we współpracy z rynkiem pracy.