Gala Finałowa Konkursu „Razem do zawodu”

Dodano: 29-04-2019

25 kwietnia 2019r. w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym w Gdyni odbyła się uroczysta Gala Finałowa Konkursu „Razem do zawodu”, zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konkurs obejmował osiem kluczowych branż, a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie startował z dwoma projektami w branży Turystyka, sport, rekreacja i przemysł spożywczy: „Rajdy po Kaszubach” oraz „Sami swoi w koglu-moglu”.  Projekty tworzone i realizowane były przez zespoły pięcioosobowe – w „Rajdy po Kaszubach” zaangażowane były: Nikola Gelinska (lider), Barbara Elentd, Martyna Trepczyk, Sandra Drążkowska i Aneta Lewańczyk; w składzie „Sami swoi w koglu-moglu”  znaleźli się: Przemysław Birr (lider), Weronika Bladowska, Weronika Kostuch, Katarzyna Pryczkowska i Karolina Pobłocka. Opiekunami drużyn były Joanna Skrzypkowska i Agnieszka Głodowska. Przy prezentacji projektu dużym wsparciem były warsztaty prowadzone przez pana Macieja Urbana, który nadał wystąpieniom uczniów wyjątkowy charakter.

Komisję konkursową tworzyli przedstawiciele samorządu, pracodawców i uczelni wyższych. Wśród członków komisji znaleźli się między innymi:

– Jarosław Filipczak – wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, przewodniczący Kapituły Konkursowej

– Katarzyna Mykowska (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

– dr inż. Marcin Jewartowski (Politechnika Gdańska)

– dr Anna Szymczak (Sopocka Wyższa Szkoła)

– prof. Marek Grzybowski (Uniwersytet Morski w Gdyni)

– dr Robert Marek (Uniwersytet Morski w Gdyni)

– Beata Stawarska (Muzeum Zamkowe w Malborku)

– Dominika Czechowska (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku).

Konkurs składał się z pięciu etapów:

I. nadesłanie przez organ prowadzący Karty zgłoszeniowej do konkursu

II. nadesłanie przez szkołę karty projektu

III. ocena przez Kapitułę Konkursową nadesłanych Kart Projektu

IV. prezentacja projektu przez zespoły projektowe przed Komisję Konkursową

V. Uroczysta Gala Finałowa „Razem do zawodu”.

Do konkursu zgłosiło się 416 uczniów tworząc 98 zespołów projektowych, które stworzyły 49 projektów. Z powiatu kartuskiego zgłoszono 11 projektów, w tym 2 przez ZSP w Somoninie. Nagrodzono 25 projektów, a kolejne 21 otrzymało wyróżnienie.

Nominowanych w branży „Turystyka, sport, rekreacja i przemysł spożywczy” było siedem drużyn. Nasze drużyny ustąpiły miejsca projektowi „Gdańskie smaki” Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku, który zajął I miejsce, my natomiast zajęliśmy II miejsce z projektem „Rajdy po Kaszubach” oraz III z „Samymi swoimi w koglu-moglu”.

Uczestnicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody pieniężne, a dodatkowo mogą uczestniczyć w wakacyjnym obozie naukowym w polskich górach i uzyskali punkty do stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, do którego nabór będzie już we wrześniu.

Przygotowały: Joanna Skrzypkowska i Agnieszka Głodowska