Uwaga – Szkolny Konkurs Recytatorski!

Dodano: 11-10-2018

Zapraszamy uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, pod nazwą „Kraina, która się w sercu zaczyna – współcześni polscy poeci o ojczyźnie” – listopad 2018r.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Kraina, która się w sercu zaczyna” – współcześni polscy poeci o ojczyźnie

Organizatorem Szkolnego Konkursu Recytatorskiego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. Temat przewodni konkursu brzmi: „Kraina, która się w sercu zaczyna” – współcześni polscy poeci o ojczyźnie

 1. Cele konkursu:
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • popularyzowanie współczesnej poezji opiewającej piękno ojczyzny;
 • upowszechnianie kultury języka wśród młodzieży;
 • popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury;
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną;
 • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień.
 1. Warunki uczestnictwa:

Szkolny konkurs recytatorski adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie.

 1. Zasady i przebieg konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • klasowy – uczniowie przygotowują wybrany przez siebie ze zbioru poetyckiego (przygotowanego przez nauczyciela) tekst poetycki, który deklamują na forum klasy. Nauczyciel wybiera dwie najlepsze prezentacje utworu i kwalifikuje je do etapu szkolnego;
 • szkolny – uczniowie, którzy zwyciężyli w etapie klasowym, prezentują wybrany przez siebie utwór o tematyce patriotycznej podczas przesłuchań w bibliotece szkolnej.
 1. Kryteria oceny recytacji:
 • opanowanie pamięciowe utworu,
 • trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo),
 • kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
 • ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony gest sceniczny).
 1. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni ocenami, a laureaci i wyróżnione osoby otrzymają drobne upominki i dyplomy.

 1. Terminy:

do 6 listopada 2018r. – wyłonienie laureatów etapu szkolnego (przesłuchanie);

9 listopada 2018r. – prezentacja wierszy przez laureatów, wręczenie nagród i dyplomów

 1. Jury:

W składzie jury zasiądą: nauczyciel bibliotekarz, polonista i pedagog/psycholog.

 1. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przebieg konkursu:

Hanna Penkowska, Judyta Ducher

 

_______________________________________________________________________

Propozycje tekstów do wyboru:

wybór wierszy patriotycznych