,,Żyj zdrowo – daruj życie’’

Dodano: 27-10-2018

Udział w konkursie pt. ,,Żyj zdrowo – daruj życie’’

Dnia 26 października 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbył się konkurs pt. „Żyj zdrowo-daruj życie”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z branżowej szkoły I stopnia: Natalia Cieszyńska, Patrycja Elgert, Zuzanna Karczewska, Karolina Lejk. Opiekunem grupy była pani Alicja Drzewiecka.

Celem konkursu była wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz wykazanie kreatywności podczas zaplanowanych konkurencji, a także propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej z zakresu żywienia i rolnictwa. W trakcie konkursu uczniowie wzięli udział w dwóch prelekcjach, wygłoszonych w języku angielskim, na temat bawełny fair trade – przedstawiony przez Pana Krzysztofa Fąkowicza z Fair Trade Polska oraz na temat przykładu dobrej praktyki – wygłoszony przez Pana Kacpra Fąkowicza z Fairpants. Uczniowie wzięli też udział w prezentacji strojów, wykonanych przez uczestników projektu „European students joining forces on Fair Trade – Sprawiedliwy Handel”.

Uczestnictwo w konkursie pozwoliło uczniom naszej szkoły nawiązać liczne kontakty oraz wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności na temat ochrony zdrowia i zasad zdrowego żywienia. Konkurs rozbudzał zainteresowanie ideą sprawiedliwego handlu oraz zrównoważonej produkcji rolniczej w Polsce i na świecie. Miał też na celu zwiększyć kompetencje językowe z języka angielskiego.