Szkolenie w Niemczech

Dodano: 09-05-2018

Szkolenie w Lubece

W dniach 22-28.04.2018r. p. Aleksandra Grzędzicka – nauczyciel języka niemieckiego, dzięki stypendium otrzymanemu od organizacji Deutsche Auslandgesselschaft, wspierającej nauczycieli język niemieckiego w krajach nadbałtyckich, wzięła udział w szkoleniu pt. „ Muzyka na lekcji języka obcego”.

Szkolenie odbywało się w Lubece i było skierowane do nauczycieli z Polski, Danii i Rosji. W trakcie tego tygodnia nauczyciele brali udział w wielu warsztatach, dotyczących m.in. aktualnej muzyki niemieckojęzycznej i sposobów na jej wykorzystanie w trakcie zajęć z uczniami, na różnych poziomach językowych; warsztatach dotyczących muzyki i ruchu i sposobów na ich łączenie; w warsztatach omawiających muzykę jako język oraz w seminarium poświęconemu niemieckiemu systemowi szkolnictwa. Ponadto dwa dni pobytu w Lubece poświęcone były na hospitacje w szkole   Emanuel Geibel Gesamstschule. Nauczyciele „zwiedzili” szkołę, spotkali się z uczniami oraz mieli okazję obserwować lekcje prowadzone w szkole. Hospitowali m.in. muzykę, historię, matematykę, wf, niemiecki, duński i angielski oraz lekcję języka niemieckiego jako obcego, która przeznaczona jest dla uczniów z rodzin migrantów, którzy nie znają języka niemieckiego na tyle, by móc funkcjonować w  klasie z innymi uczniami. Takie zajęcia trwają od roku do dwóch lat, potem uczniowie trafiają do klas odpowiednich dla ich wieku i umiejętności.

W trakcie pobytu w Lubece wszyscy nauczyciele zakwaterowani zostali u rodzin goszczących, co również okazało się niezwykle ciekawe i cenne, przede wszystkim ze względów językowych. Oprócz tego uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w wieczorze muzycznym, zorganizowanym przez klasy operowe w Wyższej Szkole Muzycznej w Lubece. Oczywiście nie zabrakło też czasu na zwiedzanie Lubeki i pobliskiego Travemünde nad Morzem Bałtyckim.