„Razem do zawodu”

Dodano: 08-04-2018

Konkurs „Razem do zawodu”

22 i 28 marca 2018 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu „Razem do zawodu” organizowanego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, który Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Najlepsi i najbardziej kreatywni uczniowie z pomorskich szkół zawodowych zostali nagrodzeni. Laureatów konkursu było ponad 50, w tym pięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. J. Wybickiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Cztery kapituły konkursowe w czterech branżach: ICT i elektronice, Transporcie i logistyce, Budownictwie i Turystyce podczas czterech gal regionalnych obejrzeli i wybrali najbardziej interesujące prace. 22 marca 2018’ nasza drużyna w składzie: Żaneta Dargacz, Magdalena Formela, Jan Stromski z kl. IIT oraz Paulina Formela, Kamila Kurowska z kl. IIIT (z opiekunem panią Agnieszką Głodowską), prezentowali projekt „Akademia Kuchcika” w siedzibie  ZSP nr 3 w Malborku. O wynikach konkursu młodzież dowiedziała się dopiero na Gali Finałowej 28 marca w Gdyni, kiedy to  wręczono uczniom nagrody. Wszystko odbyło się w obecności Wiesława Byczkowskiego, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, oraz Sławomira Halbryta, Prezesa Zarządu Izby Pomorza.

W pracach kapituły konkursowej udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Regionalnej Izby Gospodarcza Pomorza – z ramienia której udzielał się Jarosław Filipczak, Wiceprezes Zarządu Izby. Oprócz przedstawicieli dwóch instytucji, w pracach kapituł konkursowych udział wzięli przedstawiciele uczelni wyższych – Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dodatkowo pod kątem komercjalizacji i wdrożenia biznesowego każdy z prezentowanych projektów oceniali przedsiębiorcy.

W każdej z czterech branż przyznawano 3 nagrody główne oraz do 5 wyróżnień. W sumie nagrodzono 13 zespołów projektowych i przyznano 15 wyróżnień.

I miejsce w branży Turystyka, sport i rekreacja trafiło do uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie, którzy przygotowali projekt „Poznajemy, uczymy, bawimy”. Projekt zakładał zwiększenie aktywności szkolnej uczniów dzięki zastosowaniu innowacyjnych i ciekawych metod nauczania.

II miejsce przyznano projektowi „Akademia kuchcika” uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie za oryginalne podejście do tematyki nauczania zawodu kucharza. III miejsce zajął zespół uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie i ich projekt „Geocaching kluczem do promocji miasta”. Ponadto przyznano 2 wyróżnienia.

„Akademia kuchcika” spotkała się z aprobatą pani Dominiki Czechowskiej, manager kierunku Turystyka i rekreacja na WSB w Gdańsku, która zaproponowała uczestnikom projektu warsztaty z marketingu w siedzibie uczelni oraz sponsoring przyszłych działań projektowych. Podkreślono, iż projekt ma racjonalne zastosowanie, jest wizytówką dla szkoły i działaniem promocyjnym. Uczniowie szkół podstawowych z pewnością pozytywnie będą odbierać te działania, a ich rodzice z aprobatą patrzą na zajęcia zdrowej kuchni od najmłodszych lat.

Konkurs „Razem do zawodu” jest częścią projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, który Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wśród pomorskiej sieci szkół zawodowych oraz pomoc uczniom przy zdobywaniu kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych. Realizacja projektu jest częścią polityki szkolnictwa zawodowego Izby, która zakłada bezpośredni wpływ na poprawę jakości kształcenia i wypuszczaniu na rynek pracy absolwentów z lepszymi umiejętnościami.