Lekcja otwarta – język angielski – 16.04.2018

Dodano: 16-04-2018

W poniedziałek 16.04.2018r. odbyła się kolejna już „lekcja otwarta”, realizowana w ramach projektu PO WER „Twórczy nauczyciel w europejskiej szkole”. Tym razem pokazowe zajęcia poprowadziła pani Martyna Grzędzicka – był to język angielski zawodowy w klasie II T (grupa hotelarska). W lekcji, w charakterze obserwatorów, oprócz nauczycieli uczestniczyli też rodzice uczniów naszej szkoły. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych, prezentacji stosowanych przez nauczyciela metod pracy (szczególnie z wykorzystaniem nowych technologii – aplikacje) oraz aktywizacji uczniów do efektywnej nauki i pracy na lekcji. Dla rodziców to też możliwość lepszego poznania funkcjonowania szkoły oraz oczekiwań wobec uczniów, ale też okazja do bliższego poznania nauczycieli i środowiska ich pracy (większa integracja).

Po zakończonej  lekcji nastąpiło jej omówienie – ocena stopnia osiągnięcia celów oraz zastosowanych metod pracy – stanowiące ważny element Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Rodzice, przy herbacie i słodkim poczęstunku, dowiedzieli się też o realizowanym w szkole projekcie, finansowanym ze środków Funduszy Europejskich (PO WER).