Lekcja otwarta – przedmioty gastronomiczne

Dodano: 22-03-2018

W środę 21.03.2018r., przy okazji Dnia Otwartego Szkoły, odbyła się kolejna już  u nas lekcja otwarta. Tym razem były to pokazowe zajęcia praktyczne z przedmiotów gastronomicznych, skierowane do potencjalnych kandydatów do szkoły i ich opiekunów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Lekcję poprowadziła pani Alicja Drzewiecka, według scenariusza, opracowanego w ramach realizacji projektu „Twórczy nauczyciel w europejskiej szkole” PO WER. Tematyka 5-godzinnego bloku zajęć (standardowo realizowanych w szkole przez uczniów oddziałów technikum organizacji usług gastronomicznych oraz zawód kucharz) dotyczyła kuchni włoskiej. Uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną, a następnie przeszli do jej praktycznego wykorzystania w kuchni (przygotowanie, wyrób i degustacja pizzy). Obserwatorzy zajęć – goście z gimnazjów – mogli również włączyć się do pomocy w kuchni, co z chęcią czynili.

Na koniec zajęcia zostały podsumowane przez uczniów, prowadząca i obserwatorów. Nauczyciele przedmiotów zawodowych z naszej szkoły wymienili się również opiniami na temat zastosowanych metod i form pracy. Lekcja otwarta/pokazowa była dla nich świetną formą doskonalenia zawodowego.