Warsztaty profilaktyczne z policjantami

Dodano: 30-11-2017

Dnia 27-11-2017 w naszej szkole gościliśmy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Zagadnienia profilaktyki uzależnień oraz odpowiedzialność nieletnich wobec prawa były tematem przewodnim prelekcji, zorganizowanej dla uczniów naszej szkoły. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie przestrzegali młodzież przed sięganiem po używki oraz informowali o odpowiedzialności młodych ludzi względem prawa.

Podczas rozmów z uczniami, funkcjonariusze przybliżyli zagadnienia związane z zagrożeniami, z jakimi mogą zetknąć się osoby sięgające po narkotyk, a także jakie mogą być tego konsekwencje.
Uczniowie mieli okazję porozmawiać ze specjalistą do spraw zwalczania przestępczości narkotykowej Wydziału Kryminalnego kartuskiej jednostki oraz zapoznać się ze specyfiką pracy psa służbowego do wykrywania zapachów narkotyków.
Na koniec prelekcji, Dzielnicowy z miejscowego posterunku skorzystał z okazji i przedstawił wszystkim słuchaczom założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami w kierunku poprawy bezpieczeństwa.
Policjantka Zespołu do Spraw Nieletnich przedstawiła młodzieży procedurę przyjęć do służby w Policji, omówiła proces rekrutacji oraz przedstawiła specyfikę pracy w różnych komórkach organizacyjnych policji.

Spotkanie miało na celu nie tylko podnieść świadomość prawną w kwestii narkotyków, ale także poszerzyć wiedzę młodzieży na temat jakże niebezpiecznych konsekwencji zażywania tych substancji.

Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach za przybycie i przeprowadzenie tak ważnych a zarazem ciekawych warsztatów.