Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty!

Dodano: 04-09-2017

Wakacje są już wspomnieniem. Pełni sił rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Dyrektor Szkoły przywitała gości, uczniów, grono pedagogiczne i pracowników szkoły na uroczystym apelu w dniu 4 września 2017r., rozpoczynającym rok szkolny 2017/2018. Justyna Bach i Sebastian Sulecki pełnili honory konferansjerów, godnie reprezentując społeczność uczniowską, a w dalszej części uroczystości przeczytali list Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Moniki Kończyk. Po odśpiewaniu  hymnu i przypomnieniu postaci patrona szkoły, głos zabrała aspirant J. Krefta z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, przypominając o zasadach zachowania, bezpieczeństwie i współpracy ze szkołą w sytuacjach problemowych.

Pani  Elżbieta Świętoń przedstawiła zgromadzonym najważniejsze założenia do realizacji, a są nimi m.in. wdrażanie  kolejnej reformy edukacji i Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkoły, przedstawiła zmiany kadrowe (nauczycielem chemii został pan Jerzy Sieciechowski), a następnie zwróciła się do uczniów klas I, którzy w tym roku utworzyli 3 oddziały. Wychowawcą kl.I Technikum  została p. Martyna Grzędzicka, kl. Ia Branżowej Szkoły I stopnia – p. Anna Krokocka, a kl.Ib – p. Sabina Niklas.

Grupa 30 uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy w trakcie wakacji  odbywali praktyki zagraniczne w 5 krajach (Belgia, Malta, Hiszpania, Niemcy, Turcja) w ramach projektu „Kreatywny absolwent w europejskiej szkole” PO WER, otrzymała tego dnia upragnione certyfikaty – świadectwa Europass, które są przepustką do pracy w krajach europejskich. Byli wśród stażystów tacy, którzy szczególnie się wyróżnili zaangażowaniem i kompetencjami zawodowymi – Justyna Bach, Patrycja Brylowska i Artur Kohnke. Na pochwałę zasłużyła też grupa uczniów ZSZ, którzy odbywali staże w Niemczech. Dyrektor Szkoły złożyła też podziękowania pracodawcom, którzy umożliwili uczniom wyjazd na praktyki – p. Danielowi Byczkowskiemu, Czesławowi Jarzębińskiemu i Tadeuszowi Formelli.

Tego dnia wyróżnień było więcej, bowiem wiadomo już, którzy uczniowie otrzymają Nagrodę Starosty Kartuskiego. Są to: Agata Stromska i Zofia Rzeszutek (już absolwentki) oraz Paulina Abramowska i Dawid Leik, zaś na Stypendium Prezesa Rady Ministrów zasłużyła Agata Stromska z kl.IV T. Poznaliśmy też uczestników tegorocznej edycji Letniej Szkoły organizowanej przez Wszechnicę UJ -„Poławiacze Pereł” – byli to uczniowie kl. I Technikum – Agata Zimmermann, Grzegorz Treder i Jan Stromski. Natomiast nasi wolontariusze ze szkolnego klubu nawet w wakacje nie próżnowali. Przemysław Birr i Grzegorz Treder pomagali w Domu Misyjnym w Swarzewie, za co zostali przez opiekunów wyróżnieni nagrodami książkowymi.

Na zakończenie uroczystości minutą ciszy uczciliśmy ofiary II wojny światowej, zaś przedstawiciele uczniów  zostali oddelegowani do złożenia kwiatów pod pomnikiem pomordowanych w Somoninie. Potem odbyły się spotkania w klasach z wychowawcami.

Tak więc z entuzjazmem wkraczamy w rok szkolny 2017/2018 i wszystkim życzymy powodzenia!

https://photos.google.com/share/AF1QipNJFbfKjnGAYcOh6yK3z3hdZyyg4U4QFvVQlM3NCH990SLsQaEP6s3T6ZWSs2TTkg?key=X3VZY21KMENudTZ4dnVfVUVYZHlwMGM2MjlsQ2xR