Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Dodano: 03-08-2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie rozpoczął rekrutację do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Liceum dla dorosłych jest propozycją dla wszystkich osób, chcących zdobyć wykształcenie średnie, bez konieczności rezygnacji z codziennych obowiązków i pracy. To możliwość przygotowania się do egzaminu maturalnego, który daje szansę na lepsze perspektywy zawodowe i umożliwia dalsza edukację.

Liceum dla dorosłych to szkoła przeznaczona dla wszystkich osób, które ukończyły swoją edukację na etapie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, albo zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w liceum dla dorosłych trwa 3 lata, czyli 6 semestrów (lub 2 lata dla absolwentów ZSZ). Zapraszamy każdego, kto ukończył lub ukończy w roku kalendarzowym 18, a chciałby kontynuować swoją edukację w liceum dla dorosłych. Nie ma górnej granicy wiekowej.

 Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń

 Wymogi rekrutacyjne:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (np. Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
– 3 zdjęcia

NAUKA   BEZPŁATNA!!!

BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej i egzaminem maturalnym (egzamin nie jest obowiązkowy).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu)

UWAGA!

Ukończyłeś szkołę zawodową? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.  Nie musisz zaczynać nauki od pierwszej klasy LO. Od razu przyjmiemy Cię na trzeci semestr i zaledwie w 2 lata zdobędziesz wykształcenie średnie!

Szczegóły rekrutacji i dokumenty w zakładce „KANDYDAT” – „szkoła zaoczna”

Zapraszamy!